100 + business Improvement Ideas för ditt lilla företag

Business improvement ideas finns överallt omkring dig, särskilt när du är entreprenör. Detta är ditt primära jobb.

du kommer att arbeta med förbättringar av dina produkter och tjänster. Du kommer att arbeta med förbättringar av dina system och processer. Du kommer att arbeta med många ämnen som måste förbättras i ditt lilla företag.

men ofta kan jag se entreprenörer fastna eftersom de bara inte vet var de ska börja med sina förbättringsinsatser. De behöver business improvement ideas.

här vill jag dela en förenklad lista med mer än 100 business improvement ideas för möjliga förbättringar som gör att du kan börja förbättra ditt företag idag.

affärsförbättringsförslag

1. Förbättra värdet som ditt lilla företag levererar till dina kunder.

2. Förbättra effektiviteten och effektiviteten i värdeskapande processen.

3. Som en av affärsförbättringsideerna kan du lägga till ytterligare värde för ditt ursprungliga erbjudande.

4. Gör ditt erbjudande att vara riktigt oemotståndligt erbjudande.

5. Försök att implementera olika överleveransstrategier som innebär att ditt lilla företag alltid kommer att leverera mer än vad du har lovat.

6. Öka det förtroende dina kunder har för dig och ditt lilla företag.

7. Inkludera dina kunder i värdeskapande processen.

8. Förbättra de system som du använder för att lyssna på dina kunder.

9. Öka din kunskap om kundens känslor.

10. Förbättra din förståelse för den verkliga kundens behov.

11. Förbättra din leveransprocess för att bli mer effektiv och kostnadseffektiv.

12. Implementera olika fraktalternativ som gör det möjligt för dina kunder att välja en som passar dem bäst.

13. Bygg verkligen anmärkningsvärd Total kundupplevelse.

14. Arbetet med att vända dåliga kunder erfarenhet till extraordinära vilket innebär alltid när några av dina kunder kommer att ha en dålig upplevelse med ditt företag du kommer att arbeta med förbättringar.

15. Förbättra din kundnöjdhetsnivå.

16. Arbeta med förbättringar av din kundsupport.

17. Förbättra ditt totala erbjudande.

18. Omforma dina marknadsföringsprocesser i ditt lilla företag, eftersom det alltid kommer att finnas utrymme för stora förbättringar.

19. Bygg och arbeta med förbättringar av dina egna och alla dina teammedlemmars nätverksvanor.

20. Skapa och arbeta med förbättringar efter genomförandet av din marknadsföringsstrategi för innehåll och öka ditt innehåll på sociala plattformar med PPC-hantering för småföretag.

21. Förbättra dina bloggvanor och börja blogga på din småföretagsblogg oftare.

22. Förbättra din bloggdesign.

23. Börja skapa riktigt exceptionellt blogginnehåll på din lilla företagsblogg.

24. Börja bygga relationer med läsarna på din småföretagsblogg.

25. Använd analytics för att hitta dina läsares intresse och förbättra hela din bloggprocess.

26. Mät alla dina marknadsföringsaktiviteter och förbättra alla dina ansträngningar baserat på resultatresultat.

27. Förbättra dina presentationsfärdigheter och se till att dina teammedlemmar också arbetar med förbättringar i sina presentationsfärdigheter.

28. Förbättra dina sociala marknadsföringsinsatser.

29. Börja mäta prestanda för alla sociala mediekanaler som du använder för ditt lilla företag och gör kontinuerliga förbättringar enligt resultaten.

30. Förbättra dina marknadsföringsmeddelanden och se till att de kommer till rätt personer.

31. Förbättra din konkurrenskraftiga forskningsprocess.

32. Förbättra de processer som du använder för att skapa och bygga samhället runt ditt lilla företag.

33. Bygg den starkare relationen med ditt samhälle.

34. Var alltid nära ditt samhälle.

35. Förbättra kunskapen om ditt säljteam.

36. Förbättra din försäljningsprocess med hänsyn till att minska steg som den har ur kundens perspektiv.

37. Förbättra effektiviteten och effektiviteten i din försäljningstratt.

38. Förbättra alla dina ansträngningar i samband med att sälja mer till befintliga kunder.

39. Förbättra din egen och ditt lags förhandlingsförmåga.

40. Uteslut allt från ditt lilla företag som innebär tryck på dina kunder.

41. Arbeta med att minska dina oproduktiva kostnader.

42. Implementera olika gröna lösningar.

43. Använd grönare teknik i ditt lilla företag.

44. Implementera fler papperslösa lösningar för ditt lilla företag.

45. Gör ditt lilla företag miljömässigt berörda företag.

46. Förbättra de ekonomiska prestationerna för ditt lilla företag.

47. Arbeta med din egen självförbättring.

48. Förbättra din affärsmodell, vilket gör den mer effektiv.

49. Ändra dina prissättningsstrategier.

50. Ändra dina nuvarande intäktsströmmar.

51. Lägg till fler intäktsströmmar i din intäktsmodell.

52. Förbättra din totala intäktsmodell.

53. Optimera alla element för att förbättra lönsamheten i ditt lilla företag.

54. Börja ta betalt för det värde du levererar, inte för kostnader som ditt lilla företag gör.

55. Varje gång du misslyckas är det möjligheten till förbättring.

56. Lista alla problem i ditt lilla företag och bygg ett schema för att arbeta med sin lösning en efter en, från den största prioriteringen till den minsta prioriteringen.

57. Ändra din strategi.

58. Ändra och förbättra din organisationsstruktur.

59. Ta bort alla distraktioner runt dig när du arbetar med de viktigaste affärsuppgifterna.

60. Förbättra dina att göra-listor för det mest effektiva sättet att göra saker i ditt lilla företag.

61. Schemalägg tid för e-postläsning och svar.

62. Minska all din icke-värdeskapande tid.

63. Minska behovet av att använda mötena för allt i ditt lilla företag.

64. Om du verkligen behöver organisera möte gör dem så korta som möjligt.

65. Följ alltid genomförandet av slutsatserna och rekommendationerna från mötena.

66. Förbättra din totala produktivitet.

67. Börja öva ledarskap på ditt arbete.

68. Förbättra dina ledaregenskaper.

69. Börja med att delegera några av dina uppgifter och förbättra din övergripande delegeringsprocess.

70. Gör förbättringar i produktiviteten hos dina anställda.

71. Bygg system som gör att du kan mäta deras prestanda.

100 förbättringar

72. Arbeta med optimering av alla dina system för att säkerställa så mycket som möjligt produktivitet i sin verksamhet.

73. Börja göra något, för när du gör något har du redan förbättrat något i ditt lilla företag.

74. Börja med outsourcing av icke-kärnverksamhet.

75. Avsluta alla dina halvfärdiga projekt eller helt enkelt avbryta dem.

76. Uppmuntra lagarbete i ditt lilla företag.

77. Förbättra hur dina teammedlemmar arbetar tillsammans.

78. Bygg ett effektivare styrsystem för ditt lilla företag.

79. Öka motivationsfaktorerna i ditt företag.

80. Belöna alla förbättringsinitiativ från varje anställd i ditt företag.

81. Uppmuntra dina anställda att ta olika förändringsinitiativ utan rädsla.

82. Hantera eventuellt motstånd mot förändring på det mest effektiva sättet.

83. Inspirera dina anställda till det bästa sättet att göra sitt arbete.

84. Implementera inlärningsstrategier på alla nivåer i ditt lilla företag.

85. Bygg din egen och din medarbetares disciplin för att göra jobbet.

86. Implementera ny teknik i ditt lilla företag.

87. Gör ditt lilla företag mobilt så mycket som möjligt.

88. Minska din lagernivå.

89. Förbättra din övergripande lagerhantering i ditt lilla företag.

90. Börja implementera molnbaserad teknik i ditt företag.

91. Försök att lägga till virtualisering till så mycket som möjligt element i ditt lilla företag.

92. Definiera vad framgång betyder för dig och börja arbeta med prestation.

93. Använd självkritik om du vill förbättra ditt företag.

94. Använd business ideas book för att bättre hantera alla dina ideer.

95. Gör riskanalysen för ditt företag och arbeta med implementeringen av strategier för att hantera olika risker runt dig.

96. Ta olika möjligheter runt dig och ditt lilla företag.

97. Se saker omkring dig som de verkligen är och du kommer att hitta många platser för förbättringar.

98. Gör alla i ditt lilla företag ansvariga för det arbete de gjorde.

99. Titta på olika trender inom och utanför ditt lilla företag.

100. Förbättra din beslutsprocess.

101. Förbättra beslutsprocessen i hela ditt företag för att undvika eventuellt byråkratiskt beteende.

102. Följ och ändra din affärsplan när du implementerar den.

så det här är 102 möjliga affärsförbättringsförslag för ditt lilla företag. Du kan börja använda dem idag och göra betydande förbättringar i ditt företag. Du behöver inte heller implementera dessa affärsförbättringsideer enligt denna specifika ordning. Välj bara några av dem och starta implementeringsprocessen.

dessutom behöver du förmodligen ett processförbättringssystem som garanterar framgången för genomförandet av dessa nämnda här affärsförbättringsideer.

du kan också läsa mer om business improvement ideas I 77 Business Improvements in 77 Days.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.