betydelse före ordning: Kardinalprincip kunskap förutsäger förbättring av förståelsen av efterträdarprincipen och exakt beställning

att lära sig kardinalprincipen (det sista ordet som uppnåtts när man räknar en uppsättning representerar storleken på hela uppsättningen) är en viktig milstolpe i tidig matematik. Men forskare är oense om förhållandet mellan kardinalprincip kunskap och andra begrepp, inklusive hur räkning implementerar efterträdarfunktionen (för varje talord n som representerar ett kardinalvärde representerar nästa ord i räkningslistan kardinalvärdet N + 1) och exakt ordning (kardinalvärden kan beställas så att var och en är en mer än värdet före det och en mindre än värdet efter det). Inga studier har undersökt förvärv av efterträdarprincipen och exakt ordning över tid, och i förhållande till kardinalprincip kunskap. En öppen fråga kvarstår således: är kardinalprincipen ett ”gatekeeper” – koncept som barn måste förvärva innan de lär sig om succession och exakt ordning, eller kan dessa begrepp utvecklas separat? Förskolebarn (N = 127) som kände till kardinalprincipen (CP-knowers) eller som kände till kardinalbetydelsen av talord upp till ”tre” eller ”fyra” (3-4-knowers) slutförde succession och exakta beställningsuppgifter vid förtest och posttest. Däremellan genomförde barn en av två träningar: räknar bara kontra räkning, kardinalmärkning och jämförelse. CP-knowers började bättre än 3-4-knowers på succession och exakt beställning. Kontrollerande för denna skillnad fann vi att CP-knowers förbättrades över tiden på följd och exakt beställning; 3-4-knowers gjorde det inte. Förbättringen skilde sig inte mellan de två träningsförhållandena. Vi drar slutsatsen att barn kan lära sig kardinalprincipen utan att förstå följd eller exakt ordning och antar att barn måste förstå kardinalprincipen innan de lär sig dessa begrepp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.