Catherine Snow

Catherine Snow är expert på språk-och läskunnighetsutveckling hos barn, med fokus på hur muntliga språkkunskaper förvärvas och hur de relaterar till läskunnighetsresultat. Snow har varit ordförande för två nationella paneler: National Academy of Sciences committee som utarbetade rapporten ” Preventing Reading Difficulties in Young Children ”och Rand Reading Study Group som förberedde” läsning för förståelse: mot ett r&d-Program i läsförståelse.”Hennes forskningsaktiviteter inkluderar en longitudinell studie av språk-och läskunnighetskunskaper bland låginkomstbarn som har följts i 15 år sedan tre års ålder; efter språkutvecklingen hos små barn som deltar i den tidiga Head Start – interventionen; studerar ordförrådets utveckling av första-och andraspråkiga elever; och överväger aspekter av överföring från första till andra språk inom områdena språk och läskunnighet. Hennes bok, förbereder våra lärare: Möjligheter till bättre läsinstruktion, är en av flera ansträngningar hon är involverad i att utveckla konsensus bland lärarutbildare om vad för-och i – tjänst elementära lärare behöver veta om språk och läskunnighet. Snow har också skrivit om tvåspråkighet och dess relation till språkpolitiska frågor som tvåspråkig utbildning i USA och i utvecklingsländer, och om testpolitik. Hon är för närvarande involverad i ansträngningar för att förbättra mellanskolans läskunnighetsresultat, i samarbete med andra Boston-områdesforskare och Boston Public Schools.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.