Cardarine Results

kromě ztráty tuku existuje mnoho výhod Cardarine, zejména:

zlepšení vytrvalosti a růst svalů

když je PPAR aktivován Cardarinem, u myší se zvyšuje vývoj svalových vláken. To znamená, že se zvyšuje fyzická výkonnost. Nejen to, ale zdálo se, že myši běží dvakrát tak dlouho bez zastavení, což naznačuje zlepšenou vytrvalost.

studie z vědeckých zpráv publikovaných v roce 2015 Wei Chenem, Ph.D. ukázalo, že významné zvýšení genu PPAR v pomalých škubacích vláknech zvyšuje využití kyslíku, čímž dramaticky zvyšuje výdrž. Zlepšená síla byla pozorována u laboratorních myší se zdravým přísunem kyslíku a u myší s omezeními kyslíku, které poskytly usvědčující důkaz, že GW501516 skutečně cílí na vytrvalost a dobu zotavení kosterního svalstva a zvyšuje je oba.

zlepšení vytrvalosti srdce

Cardarine má pro srdce velkou výhodu. Jedním z nich je skutečnost, že může zabránit oxidačnímu poškození srdce. Kardarin také snižuje závažnost i riziko aterosklerózy. Zvyšuje také hladiny oxidu dusnatého s ochranou proti němu.

nejen to, ale u myší bylo prokázáno, že snižuje relaze a záněty spojené s ateroklerózou. Zvyšuje také produkci VEGF z buněk krevních cév, což stimuluje tvorbu krevních cév a buněk.Studie na zvířatech také ukázaly, že Kardarin způsobil pokles triglyceridů a zvýšení HDL cholesterolu, čímž se snížilo riziko kardiovaskulárních onemocnění.

prevence poškození jater

vzhledem k tomu, že Kardarin zvýrazňuje PPAR, má za následek, že játra mění svůj zdroj vitality spíše na mastnou kyselinu než na glukózu. Při podávání na myších, Kardarin IL-6, který by mohl pomoci odvrátit ochranu inzulínu v jaterních buňkách. Může také vrátit poškození jater způsobené vysokou spotřebou fruktózy. Cardarine může také zlepšit nealkoholické problémy s játry u myší.

ochrana mozku

Cardarine může pomoci zabránit oxidačnímu stresu v mozku díky stimulaci PPAR, která pomáhá při vývoji nových nervových buněk, které mohou odrazit toxiny. Caradarin také zabraňuje oxidačnímu stresu v cévách tím, že pomáhá mozkovým cévám.

snížení rizika diabetu

jedním z úžasných výsledků, které studie GSK zmíněné dříve nalezly, je skutečnost, že Kardarin je tak účinný při ochraně před cukrovkou, že může dokonce dělat svou práci bez ohledu na dietu, na které je uživatel. Jak je prokázáno tím, že 2 skupiny krys velmi nezdravé stravy a pak dávat jednu skupinu Cardarine.

studie zjistila, že skupina, která nedostala Kardarin, měla velmi vysokou míru diabetu, což je vzhledem k nezdravé stravě přirozené. Na druhé straně skupina, která dostala Cardarine, zaznamenala pokles míry diabetu, což je šok. Tato studie ukázala, že Cardarine udržuje uživatele v získávání tělesného tuku bez ohledu na stravu, na které jsou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.