Co je osvětlení šerosvitu a kdy se používá tato osvětlovací technika?

pocházející z italského termínu Chiaro pro „světlo“ a Scuro pro „tmavé“, techniky osvětlení Chiaroscuro lze použít k reprezentaci počátečních kontrastů mezi světlem a stínem, které vytvářejí trojrozměrný vzhled. Osvětlení šerosvitu lze použít pro různé situace k vytvoření trojrozměrné kvality v jinak dvourozměrných obrazech. Ale co je to šerosvit osvětlení stejně a když to používá?

osvětlení Chiaroscuro definováno

osvětlení Chiaroscuro pochází od Leonarda Davinciho a bylo dále vylepšeno Vermeerem a Rembrandtem. Tento proces zahrnuje použití kontrastu ve světle a stínech napříč obrazem k vytvoření trojrozměrné kvality v obrazu, který je umístěn ve dvourozměrné rovině. Šerosvit používá intenzivní kontrasty světla a tmy, které mohou vytvořit velmi silnou a dramatickou náladu vůči filmu.

efekt šerosvitu byl dlouho používán především na portrétech, ale je také cenný pro přidání hloubky do krajiny a zátiší. Použití kontrastního světla a stínů vytváří iluzi trojrozměrné scény.

kdy se používá technika osvětlení Chiaroscuro

technika osvětlení Chiaroscuro se používá ve filmu k vytvoření rafinované tmy, která zahrnuje postavu, aby přinesla pocit hloubky. V podstatě kinematografii lze označit jako malbu světlem. Technika osvětlení Chiaroscuro se používá k vytvoření dramatického vzhledu, díky němuž publikum cítí pocit samoty, tajemství a hluboké drama spojené s postavou.

technika osvětlení Chiaroscuro se používá ve filmech pro zvýraznění vlastností subjektu. Ačkoli vidíme tuto techniku používanou v dnešních filmových produkcích, byla výraznější a vytvořila mnohem dramatičtější efekt, když byla použita ve 40. až 50. letech před výrobou barevných filmů. Je tu jen něco o ohromující dimenzi, která pochází z produkce scény, která je osvětlena pomocí techniky osvětlení Chiaroscuro. Jakmile je filmařský standard, osvětlení šerosvitu se může změnit z filmu na film nebo mezi režiséry, ale konečný výsledek, zvýšení hloubky a drama produkované ostrými kontrasty ve světle a stínu a zachycené kameramanem zůstávají velmi podobné.

nastavení osvětlení Chiaroscuro ve filmu

nastavení techniky chiaroscuro vyžaduje minimalistický přístup k osvětlení, aby vytvořil dramatický efekt. Typicky, osvětlení se používá k vytvoření ostrého kontrastu tím, že svítí světlo z jedné strany, aby osvětlilo obličej a umožnilo zbytku spadnout do tmy. To vytváří 3D hloubku a rozměr ve 2-dimenzionálním prostoru.

Chcete-li vytvořit nastavení osvětlení chiaroscuro, postupujte podle níže uvedených pokynů:

  • Vyberte si předmět. Nezapomeňte, že tato osvětlovací technika se nejlépe používá k osvětlení lidského těla nebo trojrozměrného povrchu, protože osvětlení plochého povrchu bude mít minimální dramatický dopad.
  • vyberte náladu pro scénu. Tento efekt se obecně používá k vytvoření tajemství, vážnost, nebo přidaný prvek dramatu.
  • odstraňte veškeré vnější osvětlení. Nechcete, aby žádné osvětlení přerušilo vaše používání techniky osvětlení šerosvitu na vašem předmětu. Ujistěte se, že pracujete s tmavým plátnem.
  • vytvořte své hlavní Úhlové světlo. Primární světelný zdroj bude pod úhlem 45 stupňů od objektu, na kterém chcete použít techniku osvětlení Chiaroscuro.
  • experimentujte s osvětlením, abyste získali nejlepší a nejrozměrnější vzhled. Umístěte osvětlení do různých úhlů a výšek a vytvořte různé efekty na váš předmět. Všimnete si, že emoce, které jsou zobrazeny změnou osvětlení, se mohou pohybovat od tajemných přes zakázané až po osamělé nebo omezené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.