mimo jednotlivé testy inteligence: aplikace Cattell-Horn-Carroll Theory

účelem této studie bylo prozkoumat použitelnost Cattell-Horn-Carroll (CHC) teorie v šesti testech inteligence, aby lépe porozuměli kognitivním schopnostem na široké konstrukční úrovni, na rozdíl od úzké testovací úrovně. Téměř 4000 mladých ve věku 6 až 18 let bylo čerpáno ze standardizace sedmi testů a propojení vzorků a chybějící datové techniky byly použity k dokončení analýz napříč bateriemi. Analýzy potvrzujících faktorů napříč bateriemi prokázaly podporu modelu CHC při analýze diferenciální stupnice schopností, druhé vydání, Kaufmanova hodnotící baterie pro děti, druhé vydání, Wechslerova inteligenční stupnice pro děti, Třetí, Čtvrtý, a páté vydání, a Woodcock-Johnson III testy kognitivních schopností byly analyzovány současně. Všechny kromě jednoho z 66 subtestů mapovaných na širokých schopnostech CHC v souladu s předchozími klasifikacemi CHC. Výsledky také ukázaly, že celková inteligence (g) a fluidní uvažování (Gf) byly statisticky nerozeznatelné. Zjištění poskytují další podporu, že taxonomie CHC je užitečná pro klasifikaci, interpretaci a vývoj testů inteligence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.