Pokyny a adresa / kancelář šerifa okresu Catoosa

Kapitola 1 hlavy 35 Úředního kodexu Gruzie anotovaná (35-1-18), uvádí:zatýkající donucovací orgán neposkytne nebo zpřístupní kopii rezervační fotografie v jakémkoli formátu osobě žádající o takovou fotografii, pokud: (1) taková rezervační fotografie může být umístěna v publikaci nebo zveřejněna na webové stránce nebo převedena na osobu, která má být umístěna v publikaci nebo zveřejněna na webové stránce; a (2) Odstranění nebo odstranění takové fotografie rezervace z takové publikace nebo webové stránky vyžaduje zaplacení poplatku nebo jiné protiplnění. Pokud osoba požádá o rezervaci fotografie, předloží prohlášení potvrzující, že použití takové fotografie je v souladu s pododdílem c) tohoto oddílu kodexu. Každá osoba, která vědomě učiní nepravdivé prohlášení při žádosti o rezervaci fotografie, se dopustí porušení § 16-10-20 kódu.

potvrzuji, že jakákoli fotografie zkopírovaná a/nebo zveřejněná z této webové stránky je v souladu s uvedenou částí kódu a chápu, že budu stíhán za porušení jakékoli části této části kódu.

zrušit nebo potvrdit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.