srdeční onemocnění: onemocnění srdečních chlopní

* Adresář poskytovatelů Podmínky použití:

WebMD „Adresář poskytovatelů“ poskytuje WebMD pro použití širokou veřejností jako rychlý odkaz na informace o poskytovatelích. Adresář poskytovatele není určen jako nástroj pro ověření pověření, kvalifikace nebo schopností jakéhokoli poskytovatele v něm obsaženého. Zahrnutí do adresáře poskytovatele neznamená doporučení nebo schválení ani opomenutí v adresáři poskytovatele neznamená nesouhlas WebMD.

je zakázáno používat, stahovat, publikovat, prodávat, duplikovat nebo „škrábat“ pro komerční nebo jakýkoli jiný účel, adresář Poskytovatele nebo jakýkoli výpis dat nebo jiné informace v něm obsažené, zcela nebo zčásti, na jakémkoli médiu.

adresář Poskytovatele je poskytován „tak, jak je“. WebMD odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Bez omezení výše uvedeného, WebMD nezaručuje ani neprohlašuje, že adresář Poskytovatele nebo jeho část jsou přesné nebo úplné. Přebíráte plnou odpovědnost za komunikaci s jakýmkoli poskytovatelem, kterého kontaktujete prostřednictvím adresáře poskytovatele. WebMD v žádném případě nenese odpovědnost vůči vám ani nikomu za jakékoli rozhodnutí nebo kroky, které jste učinili v závislosti na informacích poskytnutých v adresáři poskytovatele.

2

použití adresáře poskytovatele WebMD jakoukoli entitou nebo jednotlivcem k ověření pověření poskytovatelů je zakázáno. Databáze informací o poskytovateli, která řídí Adresář poskytovatelů WebMD, neobsahuje dostatečné informace, pomocí kterých lze ověřit pověření Poskytovatele podle standardů Společné komise pro akreditaci zdravotnických organizací (JCAHO), Národního výboru pro zajištění kvality (NCQA) Akreditační komise pro kontrolu využití (Urac).

použitím adresáře poskytovatele WebMD souhlasíte s těmito podmínkami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.