Hvad er ” at tage ved repræsentation?”

Hvad er “at tage ved repræsentation”?

“at tage ved repræsentation” betyder, at når en person med en grad af slægtskab til en decedent forudgør den decedente, deler efterkommerne af den predeceased arving i den næste grad af slægtskab til decedenten lige den gave, der ville have været givet til den predeceased arving. Det var en mundfuld. Dette mønster for at modtage ejendom fra en decedents ejendom kaldes også “per stirpes”, som er Latin for “gennem grenene” (hvilket betyder grene af forfædres blodlinje). 11.12.110. Dette lovbestemte mønster for at tage kaldes også” anti-lapse ” – statutten, fordi det forhindrer en gave i at mislykkes på grund af modtageren forud for testatoren.

“at tage ved repræsentation” forklares bedst med et eksempel: en Enke har tre børn, hvoraf den ene dør med to egne børn, Enkens børnebørn. Når enken selv dør, hvis hun ikke har nogen ægtefælle, vil Enkens børn hver tage en tredjedel af hendes ejendom. Det afdøde barns to børn, Enkens børnebørn, deler det afdøde barns en tredjedel, hver modtager en sjettedel af Enkens ejendom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.