Odessa kardiolog læger-12 kongestiv hjertesvigt symptomer, årsager, stadier, forventet levetid

* Vilkår for brug af Provider Directory:

providers Directory ‘providers Directory’ leveres af Providers til brug for offentligheden som en hurtig reference til oplysninger om udbydere. Udbyderkataloget er ikke beregnet som et værktøj til at verificere legitimationsoplysninger, kvalifikationer, eller evner hos nogen udbyder indeholdt deri. Inkludering i Udbyderkataloget indebærer ikke anbefaling eller påtegning, og udeladelse i Udbyderkataloget indebærer heller ikke misbilligelse.

det er forbudt at bruge, hente, genudgive, sælge, duplikere eller “skrabe” til kommercielt eller ethvert andet formål overhovedet, Udbyderkataloget eller nogen af dataoversigterne eller andre oplysninger deri, helt eller delvist, på ethvert medium overhovedet.

Udbyderkataloget leveres på en “AS-IS” basis. fraskriver sig alle garantier, enten udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, de stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uden at begrænse det foregående garanterer eller repræsenterer ikke, at Udbyderkataloget eller nogen del deraf er nøjagtigt eller komplet. Du påtager dig det fulde ansvar for kommunikationen med enhver udbyder, du kontakter via Udbyderkataloget. er under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig eller nogen for nogen beslutning truffet eller handling truffet af dig i afhængighed af oplysninger, der er angivet i Udbyderkataloget.

2

enhver enheds eller en persons brug af Internetudbyderkataloget til at verificere udbydernes legitimationsoplysninger er forbudt. Databasen over Udbyderoplysninger, der driver Udbyderkataloget, indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til at verificere udbyderens legitimationsoplysninger i henhold til standarderne fra den fælles Kommission for akkreditering af sundhedsorganisationer (JCAHO), Det Nationale Udvalg for kvalitetssikring (NCA) fra Urac (Urac).

ved at bruge Internetudbyderkataloget accepterer du disse vilkår og betingelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.