Beyond individual intelligence tests: Application of Cattell-Horn-Carroll Theory

tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Cattell-Horn-Carroll (CHC) – teorian sovellettavuutta kuudessa älykkyystestissä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää kognitiivisia kykyjä laajalla konstruktiotasolla eikä kapealla testitasolla. Lähes 4 000 6-18-vuotiasta nuorta saatiin seitsemän testin standardisoinnista ja näytteiden linkittämisestä, ja puuttuvia datatekniikoita käytettiin ristiparistoanalyysien tekemiseen. Cross-battery confirmatory factor-analyysit osoittivat tukea CHC-mallille, kun Differential Abilities Scale, Second Edition, Kaufman Assessment Battery for Children, Second Edition, Wechsler Intelligence Scale for Children, Third, Fourth, and Fifth Editions ja Woodcock–Johnson III kognitiivisten kykyjen testit analysoitiin samanaikaisesti. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 66 alatestiä, jotka kartoitettiin CHC: n laajoilla kyvyillä aikaisempien CHC-luokitusten mukaisesti. Tulokset osoittivat myös yleistä älykkyyttä (g) ja fluidista päättelyä (Gf) olevan tilastollisesti mahdotonta erottaa toisistaan. Havainnot antavat lisätukea sille, että CHC: n taksonomia on hyödyllinen älykkyystestien luokittelussa, tulkinnassa ja kehittämisessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.