CarboMedics® Prothetic Heart Valve1

Abstract

Johdanto: CarboMedics® Prothetic Heart Valve on ollut käytössä vuodesta 1986, ja yli 220 000 venttiiliä on asennettu elokuuhun 1997 mennessä yli 1550 keskuksessa yli 100 maassa. Tässä artikkelissa esitellään tulokset monikeskuksesta, kansainvälisestä kliinisestä tutkimuksesta, joka on kestänyt 10 vuotta. Menetelmät: potilaille asennettiin 1128 venttiiliä 10 kohtaan. Potilaiden keskimääräinen seuranta – aika oli 4.5 vuotta, yhteensä 5110,0 potilasvuotta. Potilaista noin kolmannes tuli Yhdysvalloista, kolmannes Kanadasta ja kolmannes Skandinaviasta. Keski-ikä oli 57,2 vuotta; miehiä oli 54,8% ja naisia 45,2%. Ensisijainen sairaus oli kalkkeutuminen/ateroskleroosi 37%: lla potilaista ja reumasairaus 32, 7%: lla ja uudelleenreaktio 17, 5%: lla. Aorttaläpän vaihdot tehtiin 556, mitraaliläpän vaihdot 428, kaksoisventtiilin vaihdot 139 ja kolmiliuskaläpän vaihdot 5. Tulos: Kaikkien implantoitujen potilaiden elossaololuku oli 79% 5 vuoden kuluttua leikkauksesta. Uusiventtiilipotilaiden elossaololuku oli yhtä hyvä kuin ensisijainen elossaololuku; kaksoisventtiilipotilaiden elossaololuku ei ollut yhtä hyvä kuin yhden venttiilin potilaiden elossaololuku. Venttiilissä ei ollut rakenteellista vikaa. New Yorkin sydänyhdistyksen kurssin mukaan potilaan hoitotulos parani merkittävästi koko leikkauksen ajan. Tromboosista vapauduttiin 5 vuoden kohdalla 98, 9%: lla, tromboemboliasta 90%: lla ja verenvuodosta 91%: lla. Yhteenveto: Carbomedics® – proteesin sydänläpän kliiniset tulokset välivaiheen monikeskustutkimuksessa olivat erinomaiset, sillä sairastuvuus ja kuolleisuus oli vähäistä eikä rakenteellisia vikoja ollut.

1 Johdanto

Minulla on ollut etuoikeus osallistua CarboMedics® Protetic Heart läppä (Cphv) kokemus sen alkuperästä, jäsenenä alkuperäisen pre-Food and Drug Administration kokeiluryhmän. Kokemus venttiilistä alkoi Jean-Yves Neveux ’ lla Pariisissa, joka suoritti ensimmäisen implantaation 18. joulukuuta 1986. Cphv: llä on ollut huomattavan menestyksekäs ja yhä tärkeämpi rooli korvaavassa venttiiliareenassa, sillä yli 220 000 venttiiliä asennettiin syyskuun 1987 ja elokuun 1997 välillä (Kuva. 1). Cphv oli ensimmäinen laadukas pyöritettävä bileaflet mekaaninen venttiili, joten se sopii ajan tarpeeseen, ja kun innovaatio sopii pakottavaan tarpeeseen, se on varmasti menestys. Maailmanlaajuinen kliininen kokemus CPHV yli 11 vuotta sisältää nyt yli 1550 keskukset yli 100 maassa.

Fig. 1

implantit vuodessa.

Kuva. 1

implantit vuodessa.

2 materiaalit ja menetelmät

tiedot, jotka haluan liittää 10 vuoden kokemukseen syyskuussa 1987 alkaneessa kliinisessä tutkimuksessa. Mukana oli kymmenen toimipaikkaa; ilmoittautumisaika oli syyskuusta 1987 syyskuuhun 1993. Istutettuja venttiilejä oli 1128, jotka koostuivat 931 ensisijaisesta korvaushoidosta ja 197 korvaushoidosta potilailla, joilla oli aikaisempi korvaushoito. Potilailla oli yksi -, tupla-ja kolmoisventtiilin vaihdot. Potilaita seurattiin yhteensä 5110.1 potilasvuosi, keskimääräinen seuranta-aika 4, 5 vuotta. Tutkimusväestö maittain tai alueittain oli Yhdysvalloissa 377 (33,4%), Skandinaviassa 358 (31,7%) ja Kanadassa 393 (34,8%). Miehiä oli 618 (54,8%) ja naisia 510 (45,2%). Keski-ikä 57,2 vuotta oli hieman vanhempi kuin proteesiläppiä yleensä saaneet potilaat, mutta vaihteluväli noudatti yleensä mekaanista läppäläpän vaihtoa saaneiden potilaiden jakautumista (Kuva. 2). Yhdysvaltain väestö varmasti ikääntyy, ja monet iäkkäämmistä potilaista, 70-80-vuotiaista, saavat kudosläppiä, mutta osa tämän ikäluokan potilaista saa edelleen proteesiläppiä.

Fig. 2

Ikä toiminnassa.

Kuva. 2

Ikä toiminnassa.

läppäsairauden etiologia oli kalkkeutuminen ja ateroskleroosi 411 potilaalla (37%), reumaattinen sydänsairaus 369 potilaalla (32,7%), edellisen proteesiläpän toimintahäiriö 197 potilaalla (17,5%), synnynnäisiä poikkeavuuksia 137 potilaalla (12.3%), infektiivinen endokardiitti 78: lla (6, 9%), mitraalikordae tendineae-repeämä tai venymä 44: llä (4%) ja useita muita syitä, joilla on vähäisempi vaikutus (jokainen potilas on saattanut kuulua useampaan kuin yhteen etiologialuokkaan). Aorttaläpän vaihdot tehtiin 556 (49,3%), mitraaliläpän vaihdot 428 (37,9%), kaksoisventtiilin vaihdot 139 (12,3%) ja kolmiliuskaläpän vaihdot viisi (0,4%). Vallitsevat venttiilikoot olivat tavanomaisissa aikuisten vaihteluväleissä 21-29 mm (Kuva. 3).

Fig. 3

venttiilien koot on asennettu.

Kuva. 3

venttiilien koot on asennettu.

Sulzer Carbomedicsin Top Hat™ – rengasmainen aorttaläppä (Kuva. 4)ei alun perin käytetty tutkimuksessa, mutta on merkittävästi muuttanut käytäntöä Pohjois-Amerikassa, jossa on suuri määrä potilaita, joilla on merkittävä ero koko aortan renkaan ja niiden kehon pinta-ala. Sen ompelu rengas mukauttaminen mahdollistaa venttiilin istua täysin yläpuolella renkaan tehokas virtaus aukko yli koko ulosvirtaus kanava. Tämä on erityisen edullista verrattuna intraannulaariseen asentoon, jossa osa tehokkaasta virtausaukosta otetaan koteloon ja ompelurenkaaseen (Kuva. 5). Pantattu tai ei-pantattu patjan ompelutekniikka, joka on sijoitettu kammiopuolelta ylös renkaan ja ompelurenkaan kautta, on ollut suositeltava ompelutekniikka (Kuva. 6). Venttiili on pääasiassa istutettu tällä tavalla. Kuitenkin me ja muut (Craver JM, et al. pers. kommuuni.) ovat kokeneet ongelman tässä tekniikassa, jossa renkaan kudos vedetään virtausaukkoon. Tämä voi vähentää tehokasta aukkoa, kuten näkyy venttiilissä Kuvassa. 7. Yrittäessään poistaa tämän ongelman, viime aikoina olemme nyt käyttää ei-pantattu luku-of-kahdeksan ommel, alkaa infraannulaarisessa asennossa (Kuva. 8). Kuva. 9 näyttää nämä ompeleet kaikki paikoillaan. Sidottaessa ympärileikattua rengasmaista kudosta vedetään sekä sivusuunnassa että superiorly tiukasti ompelurannekkeen alle. Tämä helpottuu, jos ompeleiden ”aortan pää” asetetaan ompelurenkaan reunaan ja ”kammiopää” keskitetysti ompelurenkaaseen (Kuva. 10). Tämä tekniikka vetää rengasmaisen kudoksen pois virtausaukosta, jotta rengasmainen kudos ei voi tunkeutua tai vetää tehokkaaseen virtausaukkoon. Tämä ompelutekniikan muutos on parantanut tilannetta merkittävästi, eikä rengaskudosta voi enää nähdä aukon alueella, kun istutetun venttiilin lehtisiä pidetään auki (Kuva. 11). Ominaisuudet ”Top Hat” mallin aorttaläpän yhdessä meidän ommel tekniikka tehdä venttiili valinta, kun on eroja kehon pinta-ala ja koko aortan renkaan. Yksi voi lähes aina siirtyä ylöspäin yhden venttiilin kokoa ja usein siirtyä ylös kaksi venttiilikokoa. Joten erittäin merkittävä lisäys tehokas virtaus aukko on mahdollista, verrattuna mitä voidaan saavuttaa intraannulaarinen venttiili.

Fig. 4

Carbomedics® – proteesin ”Top Hat” – malli.

Kuva. 4

Carbomedics® – proteesin ”Top Hat” – malli.

Kuva. 5

CarboMedics® – proteesin ”Top Hat” – mallin ompelurengassovitus mahdollistaa sen, että se istuu täysin renkaan ja tehokkaan virtausaukon yläpuolella koko ulosvirtauskanavan yli.

Kuva. 5

CarboMedics® – proteesin ”Top Hat” – mallin ompelurengassovitus mahdollistaa sen, että se istuu täysin renkaan ja tehokkaan virtausaukon yläpuolella koko ulosvirtauskanavan yli.

Kuva. 6

pantattu tai ei-pantattu ei-everting patja ommel sijoitettu kammion puolelta ylös renkaan ja ompelu rengas on suositeltava ommel tekniikka.

Kuva. 6

pantattu tai ei-pantattu ei-everting patja ommel sijoitettu kammion puolelta ylös renkaan ja ompelu rengas on suositeltava ommel tekniikka.

Kuva. 7

kudos rengasta voidaan vetää virtausaukkoon, mikä pienentää sen kokoa.

Kuva. 7

kudos rengasta voidaan vetää virtausaukkoon, mikä pienentää sen kokoa.

Kuva. 8

kahdeksan ompeleen kuvio, joka alkaa infra-asennosta.

Kuva. 8

kahdeksan ompeleen kuvio, joka alkaa infra-asennosta.

Kuva. 9

ompeleet vetävät kudosta sekä sivusuunnassa että superiorly.

Kuva. 9

ompeleet vetävät kudosta sekä sivusuunnassa että superiorly.

Kuva. 10

yksi ommel on sijoitettu reunaan ja toinen on sijoitettu enemmän keskitetysti.

Kuva. 10

yksi ommel on sijoitettu reunaan ja toinen on sijoitettu enemmän keskitetysti.

Kuva. 11

mitään rengasmaista kudosta ei voida nähdä tunkeutuvan tehokkaaseen virtausaukkoon, kun venttiililehtistä pidetään auki.

Kuva. 11

mitään rengasmaista kudosta ei voida nähdä tunkeutuvan tehokkaaseen virtausaukkoon, kun venttiililehtistä pidetään auki.

3 tulokset

kaikkien potilaiden kokonaiselossaololuku alkuperäisessä tutkimuksessa kaikilla CPHV-venttiileillä oli 79% 5 vuoden kohdalla (Kuva. 12) tilastollisesti merkitsevällä määrällä enintään 8-vuotiaita potilaita. Elossaololuvut implantaatioasennon mukaan olivat yleensä samat, joskin elossaololuku kaksoisventtiilin implantaatiossa oli hieman pienempi, kuten odotettiin(Kuva. 13). Tiedot primaarisesta vs. aiemmasta venttiilinvaihdosta olivat merkittäviä (Kuva. 14). Me harvoin istutamme mekaanista venttiiliä valitsemaksemme reoperatiiviseksi venttiiliksi, lukuun ottamatta satunnaista mitraaliläppää nuorella potilaalla, koska suurin osa uudelleenreaktiopotilaista on vanhempia ja siksi heillä on taipumus saada kudosläppiä uudelleenreaktiossa. Eloonjäämisaste oli sama riippumatta siitä, oliko toimenpide uudelleenavaus vai ensisijainen toimenpide. Reoperatiivisessa potilasryhmässä elossaololuku oli lähes 80% 5 vuoden kohdalla.

Fig. 12

eloonjäämisprosentti-kaikki venttiilien paikat.

Kuva. 12

eloonjäämisprosentti-kaikki venttiilien paikat.

Kuva. 13

eloonjäämisprosentti venttiilin asennon mukaan.

Kuva. 13

eloonjäämisprosentti venttiilin asennon mukaan.

Kuva. 14

eloonjäämisprosentti-ensisijainen verrattuna edelliseen venttiilinvaihtoon.

Kuva. 14

eloonjäämisprosentti-ensisijainen verrattuna edelliseen venttiilinvaihtoon.

CPHV: n yhteydessä ei ollut rakenteellista venttiilivikaa missään asennossa (0% potilasvuotta kohti). Tämä oli 0,0001-0,4160% potilasvuotta kohti grunkemeier Historical Valve Review ’ n mukaan , joka keräsi tiedot kaikista tuolloin käytettävissä olleista mekaanisista proteesiventtiileistä. Sitä verrattiin myös 0%: iin potilasvuotta kohti, joka raportoitiin St. Jude Medical Valven (St. Jude Medical, Inc., St. Paul, MN), ja historiallisiin tuloksiin St. Jude Medical valve (0.0006% per potilasvuosi). CPHV: n tulosten pitäisi vakuuttaa huolestuneet siitä, että venttiilin rotatabiilisuus heikentäisi pyrolyytin hiilirenkaan pitkän aikavälin rakenteellista vakautta ja kestävyyttä. Lisäksi varhaisten julkaisemattomien eurooppalaisten tietojen sisällyttäminen uuteen käännettävään St. Jude – lääketieteelliseen venttiiliin, joka toimii eri tavoin ja jolla on jopa erilaiset varhaiset kestävyysennusteet, saattaa muuttaa niiden tuloksia haitallisesti. Vaikka yhdysvaltalaiset kirurgit seuraavat tilannetta tarkasti ja ovat alkaneet katsoa varovaisesti pyörivään St. Jude lääketieteellinen venttiili perusteella Euroopan kokemus, keskukset, jotka haluavat käyttää St. Jude lääketieteen venttiilit ovat usein valinneet käyttää standardin sijaan uudempia pyöritettäviä malleja.

CPHV-tulokset osoittavat merkittävää paranemista potilaiden toimintakyvyssä mitattuna New York Heart Associationin (NYHA) luokituksella, mikä kuvastaa sekä aktiivisuuden että sydämen vajaatoiminnan tilan paranemista (Kuva. 15). Muutos 88, 4%: sta NYHA: n III-tai IV-ryhmässä ennen leikkausta I-tai II-luokkaan asti säilyy 7 vuotta leikkauksen jälkeen. Kumulatiiviset tiedot venttiileihin liittyvästä sairastuvuudesta ja kuolleisuudesta (Kuva. 16) osoittaa, että 5 vuoden kohdalla 74, 8% potilaista on vapaa venttiileihin liittyvästä sairastuvuudesta tai kuolleisuudesta. Tämä on parannusta dataan verrattuna Grunkemeier-sarjassa ja St. Jude Medical-sarjassa.

Fig. 15

New Yorkin sydänyhdistyksen luokitus.

Kuva. 15

New Yorkin sydänyhdistyksen luokitus.

Kuva. 16

prosentuaalinen vapaus venttiilien aiheuttamasta sairastuvuudesta ja kuolleisuudesta.

Kuva. 16

prosentuaalinen vapaus venttiilien aiheuttamasta sairastuvuudesta ja kuolleisuudesta.

venttiiliin liittyviä kuolemantapauksia oli 98: 12 tromboemboliasta, neljä tromboosista, 28 Kumadiinin antikoagulanttihoitoon liittyvästä verenvuodosta, 15 endokardiitista ja 39 äkillisestä tai tuntemattomasta kuolemasta (Taulukko 1). Vapautus suuresta verenvuodosta 5 – vuotiaana oli 89,5% aorttaläpän korvausleikkauksissa, 94,5% mitraaliläpän korvausleikkauksissa ja 86.8% kaksoisventtiilin vaihdossa, yhteensä 91% vapaa KAIKISTA merkittävistä verenvuotokomplikaatioista (Kuva. 17). Myös vapaus merkittävästä perivulaarisesta vuodosta oli melko korkea(Kuva. 18). Paravalvulaarinen vuoto bileaflet mekaaniset venttiilit on vaikea arvioida, erityisesti pinnan kaikukardiografia, koska on olemassa tietty määrä regurgitational pesu, joka voidaan yliarvioida hyvin helposti laadusta riippuen sekä kaiku tekniikoita ja tarkkailija. Cphv on erittäin kirurgi-ystävällinen ompelu rengas, ja jopa suhteellisen vähemmän kokeneet kirurgit voivat löytää CPHV helppo istuttaa vaikea kalkkeutunut aortan rengas, erityisesti pienemmillä potilailla.

Taulukko 1

Venttiilikuolema, 1987-97 (n=1128)

Taulukko 1

Venttiilikuolema, 1987-97 (n=1128)

Kuva. 17

prosentuaalinen vapaus suuresta verenvuodosta.

Kuva. 17

prosentuaalinen vapaus suuresta verenvuodosta.

Kuva. 18

Prosenttivapaus perivulaarisesta vuodosta.

Kuva. 18

Prosenttivapaus perivulaarisesta vuodosta.

vapaus uudelleenavaamisesta on esitetty kuvassa. 19. 37 potilasta (3, 3%) piti selittää. Syitä olivat endokardiitti 7 potilaalla (22, 6%), perivalvulaarinen vuoto 10 potilaalla (32, 3%), perivalvulaarinen vuoto endokardiitti 4 potilaalla (12, 9%), koon suureneminen 1 potilaalla (3, 2%), pannun kasvu 2 potilaalla (6.5%), subvalvulaarisen kudoksen tunkeutumisesta johtuva ahtauma (luultavasti teknisestä virheestä johtuva) 1: llä (3, 2%) ja tromboosi 6: lla (19, 4%). Venttiilin vika, joka vaatii uudelleen avaamista, on joskus havaittu potilailla, joilla on impingement jälkeen osittainen tai täydellinen resektio natiivi venttiilikudoksen. Tämä voi olla merkittävä ongelma, kun yritetään säilyttää suuri osa mitraalikoneistosta. Kuva. 20 näyttää Lehtisen, jossa osa jäljellä olevasta soinnillisesta kudoksesta on jäänyt kiinni St. Jude-lääkeläpässä.; Aagaard on julkaissut tuoreen artikkelin, jossa hän kuvailee, kuinka hän imbricates koko anterior ja posterior esite supraanular panted ompeleita poistaa tämän ongelman . Ompelumenetelmänämme on ollut jakaa anteriorinen lehtilapa ja taittaa se alas ja sivusuunnassa, jotta reunalehtinen soinnutus ja tuki sekä anteriorisesta että posteriorisesta lehtilehdestä säilyisivät. Käytetystä menetelmästä riippumatta mikään sydämeen jäävistä elementeistä ei saisi läpäistä, vaikuttaa tai aiheuttaa proteesiläpän esitteiden toimintahäiriöitä. Tämä ongelma voidaan tunnistaa intraoperative transesofageaalinen kaikukardiografia, ja jos se tapahtuu, mikä on harvinaista, se voidaan korjata samanaikaisesti. Kirurgi ei halua, että tämä ongelma tunnistetaan myöhään ja vaatii, että potilas avataan uudelleen akuutisti joko sen jälkeen, kun hänet on siirretty teho-osastolle tai kun hän on lähtenyt sairaalasta.

Fig. 19

Prosenttivapaus uudelleenavaamisesta.

Kuva. 19

Prosenttivapaus uudelleenavaamisesta.

Kuva. 20

puristamalla soinnullista kudosta St. Juden lääkeläpässä.

Kuva. 20

puristamalla soinnullista kudosta St. Juden lääkeläpässä.

CPHV oli 98, 9%: lla tromboosia ei esiintynyt kaikissa venttiileissä 5 vuoden kohdalla (Kuva. 21). Yhteenvetona erityisen kriittinen kysymys tromboosin, 10-vuoden kokemus 1128 potilaat, joilla aortta tai mitraaliläpän korvaaminen CPHV oli vaaratilanteita tromboosin – yksi aorttaläpän ja kymmenen mitraaliläpät. Näitä esiintyi 10 päivän ja 6 vuoden välillä leikkauksen jälkeen kymmenellä naisella ja yhdellä miehellä, joista kuudella antikoagulanttihoito ei ollut ollut riittävää, koska antikoagulanttitasot eivät olleet vaatimusten mukaisia tai alittuneet aina 2400 potilaspäivään asti. Kolmella tromboosipotilaalla oli terapeuttinen antikoagulanttitaso, ja kahdella potilaalla antikoagulanttitaso oli tuntematon.

Fig. 21

prosentuaalinen vapaus tromboosista.

Kuva. 21

prosentuaalinen vapaus tromboosista.

Yhdysvalloissa on keskusteltu paljon tämän venttiilin alttiudesta verisuonitukoksille. Ei kuitenkaan ole olemassa tietoja, joiden perusteella voitaisiin sanoa, että kaikkien raporttien tarkastelussa olisi mitään luontaista ongelmaa. Tromboembolian esiintyvyys oli suurempi erityisesti kaksoisläpän korvaushoidossa (Fig. 22). Tämä liittyi todennäköisesti eteisvärinän ilmaantuvuuteen potilailla, joilla oli pitkäaikainen ja vakavampi sairaus. Kuitenkin 90%: n vapaus merkittävistä tromboemboliatapauksista kaikilla Cphv: llä 8 vuoteen asti on erinomainen. Riittävä antikoagulaatio taso on edelleen suuri ongelma Yhdysvalloissa; joko potilaat eivät ota lääkitystä ohjeiden tai lääkärit eivät määrää sitä oikein tai seuraa potilaita riittävän huolellisesti. Tietoja antikoagulaatiosta ei ollut saatavilla 21 potilaasta (32%), joilla oli tromboosi tai tromboembolia. Tromboosia tai tromboemboliaa esiintyi 6 potilaalla (9, 4%), joiden antikoagulanttihoitoa ei ollut edes aloitettu. Heikkoa myötähäpeää tai antikoagulaation keskeytystä esiintyi 7 potilaalla (10, 9%) ja alle terapeuttiset tasot dokumentoitiin 18 potilaalla (28, 1%). Antikoagulanttitasot olivat terapeuttisia vain 12 potilaalla (18, 8%), joilla esiintyi tromboosia tai tromboemboliaa. Siksi lähes puolella tromboosia tai tromboemboliaa saaneista potilaista antikoagulantit eivät olleet riittäviä. Taulukko 2taulukko 3 vertaa linearisoituja tromboosin ja tromboembolian määriä CPHV: hen, Grunkemeier-tietoihin ja St. Jude-lääketieteelliseen venttiiliin. Jos potilaat ovat tehokkaasti antikoagulanttihoitoa ja asianmukaisesti hoitaa niiden lääkärit ja noudattaa yksityiskohtaisia hoito-ohjelma lääkitys, CPHV toimii hyvin ja potilaat eivät koe tromboosin liittyviä komplikaatioita tasoilla mitään muuta kuin kilpailevat mekaaniset proteesiläpät.

Fig. 22

prosentuaalinen vapaus tromboemboliasta.

Kuva. 22

prosentuaalinen vapaus tromboemboliasta.

Taulukko 2

tromboosi-linearisoitu nopeusvertailu (prosenttia potilasvuotta kohti)

Taulukko 2

tromboosi-linearisoitu nopeusvertailu (prosenttia potilasvuotta kohti)

Taulukko 3

tromboembolia-linearisoitu rate comparison (prosenttia per potilasvuosi)

Taulukko 3

tromboembolia-linearisoitu rate comparison (prosenttia per potilasvuosi)

4 Yhteenveto

nämä tiedot osoittavat, että CPHV: llä on erinomainen kestävyys sekä aortan että mitraalin asennoissa. Sitä eivät ole heikentäneet sen rotatabiilisuuden edut, mikä tekee tästä venttiilistä viimeisen vuosikymmenen valintaventtiilin(Kuva. 23). 10-vuotinen tutkimus osoitti erinomaisia tuloksia: keskimääräinen seuranta oli 4,5 vuotta, sairastuvuus ja kuolleisuus oli hyvin vähäistä eikä rakenteellisia toimintahäiriöitä esiintynyt. CPHV on osoittautunut turvalliseksi venttiiliksi, jota tutkimuksessa pyöritettiin paikan päällä yli 20 prosentilla potilaista. Maailman istutusennätys on 220 000 venttiiliä monissa maissa, joten nämä tiedot osoittavat, että kyseessä on erittäin hyvä sydänproteesi, jonka tulokset ovat erinomaiset 10 vuoden kuluttua implantoinnista.

Fig. 23

viime vuosikymmenen valintaventtiili.

Kuva. 23

viime vuosikymmenen valintaventtiili.

Konferenssikeskustelu

yleisö: entä hemolyysi läppäimplantaation jälkeen?

Dr J. Craver: CPHV-venttiilissä ei käytännössä esiinny merkittävää hemolyysiä.

yleisö: lisääntyykö venttiilin tromboosi, kun mekaaninen venttiili on kolmiliuskaisessa asennossa?

tohtori J. Craver: luulisin niin. Hyvin harvat kolmiliuskaläpät on asennettu, ja pidämme potilaamme sairaalassa kolmiliuskaläpän vaihdon jälkeen, kunnes antikoagulanttitasot ovat selvästi kantaman sisällä. Mielestäni olemme olleet vain onnekkaita tähän mennessä, kun meillä ei ole ollut mitään ongelmia. Luulisin, että proteesiläpän tromboosin esiintyvyys olisi suurempi kolmiliuskaläpän vaihdon jälkeen johtuen hitaasta virtauksesta sydämen laskimopuolella.

Tri M. Guida (Valencia, Venezuela): millaisia kokemuksia sinulla oli aortan asennosta ilman antikoagulanttihoitoa?

tohtori J. Craver: meillä ei ole aikuisilla ollut mekaanisia venttiilejä, joita emme olisi antikoaguloineet. On ollut muutamia lapsia, jotka on hoidettu pelkällä aspiriinilla, mutta minun pitäisi lykätä se jollekin, jolla on laajempi kokemus. Jos et antikoaguloida näitä venttiilejä ja ne eivät hyyty, olet yksinkertaisesti onnekas. Meidän antikoagulanttimme annetaan varfariinilla, jos mahdollista, – ja ihonalaisella hepariinilla, jos ei.

Tohtori M. Benedetti (Pisa, Italia: Antaisitko aivoverenvuodon saaneelle potilaalle antikoagulanttihoitoa?

Dr J. Craver: aneurysma aiemmin tai tällä hetkellä?

tohtori M. Bendetti: henkilö, joka on saanut aivoverenvuodon antikoagulanttihoidon aikana.

tohtori J. Craver: komplikaationa?

tohtori M. Bendetti: Kyllä, komplikaationa.

tohtori J. Craver: se riippuisi antikoagulanttitasosta sillä hetkellä. Jos hän sai aivoverenvuodon terapeuttisella tasolla aorttaläpän kanssa, pudottaisin sen alemmalle tasolle ja antikoaguloisin häntä aspiriinilla ja pienemmällä annoksella varfariinia. Jos hän olisi poikkeuksellisen korkealla tasolla, palauttaisin sen tavanomaisemmalle tasolle-ja alkaisin uudelleen aguloida, kun verenvuotokomplikaatio olisi parantunut.

tohtori G. Tolis (Ateena, Kreikka): miten aortan ja mitraalin venttiilit suunnattaisiin?

Tohtori J. Craver: Haluamme suunnata mitraaliventtiilit antianatomiseen asentoon, jossa molempiin lehtiin kohdistuu sama Avauspaine. Jos suuntaat ne anatomiseen asentoon, posteriorinen pakkausseloste voi aueta, mutta anteriorinen pakkausseloste ei välttämättä avaudu kokonaan, jolloin anteriorisen pakkausselosteen ympärillä oleva pysähtyneisyys lisää tromboosin esiintyvyyttä. Aortan asennossa, jossa bileaflet läppä sillä ei oikeastaan ole väliä. Sinun pitäisi suunnata se niin, että venttiili seloste liike on vapaa impedanssi.

tohtori H. H. Kure (Aarhus, Tanska): mitä tekisit trombosoidulla venttiilillä? Yrittäisitkö poistaa tromboosin venttiilistä vai vaihtaisitko venttiilin heti?

tohtori J. Craver: kirurgien, jotka ovat onnekkaita leikkaamaan potilaita, joilla on vielä elossa trombosoitu venttiili, pitäisi todennäköisesti vaihtaa venttiili. Todennäköisyys, että venttiili voidaan tyhjentää sen nykyisessä asennossa, mikä johti tromboosiin, ja saada se kokonaan pois, on riskialtista. Kannattaisi poistaa venttiili ja aloittaa alusta-ja olla varovaisempi antikoagulaatioprotokollan kanssa.

yleisöä: Oletteko samaa mieltä siitä, että pannun muodostuminen ei liity venttiilityyppiin? Luulen, että se on kirurgista tekniikkaa tai jotain muuta.

tohtori J. Craver: I think you are right. Pannuksen ongelmana on lähinnä venttiilin myöhäinen Pettäminen,jossa pannus on ehtinyt kasvaa. Olemme kaikki leikanneet potilaita 20 vuotta venttiilin vaihdon jälkeen ja nähneet pannuksen käytännössä koteloivan venttiilin. Olen hieman huolissani pannun ”silinterihattuventtiilistä”, koska se on renkaan yläpuolella. Mutta tähän mennessä vuotuisissa ekokardiografioissa Emme ole nähneet ulosvirtauskanavan halkaisijan tunkeutumista tai pienenemistä, mikä viittaisi siihen, että siinä vaiheessa ei olisi ollut pannusta. Toivon siis, että aortan asennon virtausnopeus estää pannusta olemasta ongelma ”silinterihatun” venttiilissä. Mitraaliasennossa, jossa läppä istuu kiinteästi rengasrungossa, kudoksen vetäminen taaksepäin lehtilavat säilyttäen siirtäisi pannupotentiaalin kauemmas.

1

esitetty Sulzer Carbomedics Sixth International Clinical Symposiumissa Kööpenhaminassa, Tanskassa 27. syyskuuta 1997.

1

Grunkemeier
GL

,

Starr
A

,

Rahimtoola
SH

.

proteesin sydänläpän suorituskyky: pitkäaikainen seuranta

,

Kurriongelmat Kardioli

,

1992

, vol.

17

(pg.

331

406

)

2

Kratz
JM

,

Crawford
FA

,

Sade
RM

,

Crumbley
AJ

,

Stroud
Mr

.

St. Jude proteesi aortan ja mitraaliläpän korvaamiseen: kymmenen vuoden kokemus

,

Ann Thorac Surg

,

1993

, vol.

56

(pg.

462

468

)

3

Fernandez
J

,

Laub
GW

,

Adkins
MS

,

Anderson
WA

,

Chen
C

,

Bailey
BM

,

Nealon
LM

,

McGrath
LB

.

varhaisen ja myöhäisen vaiheen tapahtumat, kun venttiili on vaihdettu St. Jude Medical proteesi 1200 potilaalla

,

J thorac Cardiovasc Surg

,

1994

, vol.

107

(SG.

394

407

)

4

Horstkotte
D

,

Schulte
H

,

Bircks
W

,

Strauer
B

.

odottamattomat löydökset tromboembolisista komplikaatioista ja antikoagulaatiosta täydellisen 10 vuoden seurannan jälkeen potilailla, joilla oli St. Jude Medical proteeses

,

J sydänläppä Dis

,

1993

, vol.

2

(pg.

291

301

)

5

Ibrahim
M

,

O ’ Kane
H

,

Cleland
J

,

Gladstone
D

,

Sarsam
M

,

Patterson
C

.

St. Jude Medical protees

,

J Thorac Cardiovasc Surg

,

1994

, vol.

108

(SG.

221

230

)

6

Khan
S

,

Chaux
A

,

Matloff
J

,

Blanche
C

,

De Robertis
M

,

Kass
R

,

Tsai
TP

,

Trento
A

,

Nessim
S

,

Gray
R

,

Czer
L

.

St. Jude Medical valve experience with 1000 cases

,

J Thorac Cardiovasc Surg

,

1994

, vol.

108

(SG.

1010

1020

)

7

Baudet
EM

,

Puel
V

,

McBride
JT

,

Grimaud
JP

,

Roques
F

,

Clerc
F

,

Roques
X

,

Laborde
N

.

pitkän aikavälin tulokset venttiilien vaihdosta St. Jude Medical protees

,

J Thorac Cardiovasc Surg

,

1995

, vol.

109

(SG.

858

870

)

8

Nakano
K

,

Koyanagi
H

,

Hashimoto
A

,

Kitamura
M

,

Endo
M

,

Nagashima
M

,

Tokunaga
H

.

kahdentoista vuoden kokemus St. Jude Medical valve proteesi

,

Ann Thorac Surg

,

1994

, vol.

57

(pg.

697

703

)

9

Skudii Torjetta
D

,

Essop

,

Wisenbaugh
T

,

Skoularigis
J

,

Essop
AR

,

Dullabh
A

,

Bedhesi
S

,

Strigo
V

,

Sareli
P

.

venttiiliin liittyvien proteesikomplikaatioiden frekvenssi, johon liittyi hyvin matala-asteista varfariininestokoagulanttihoitoa yhdistettynä dipyridamoliin, kun venttiili on korvattu St. Jude – lääketieteellisillä proteeseilla

,

Am J Cardiol

,

1994

, vol.

74

(pg.

1137

1141

)

10

Jegaden
O

,

Eker
A

,

Delahaye
F

,

Montagna
P

,

Ossette
J

,

Durand de gevigney
G

,

Mikaeloff
PH

.

tromboembolinen riski ja myöhäinen elossaoloaika mitraaliläpän vaihdon jälkeen mäkikuisman yhteydessä. Jude Medical valve

,

Ann Thorac Surg

,

1994

, vol.

58

(pg.

1721

1728

)

11

Smith
JA

,

Westlake
GW

,

Mullerworth
MH

,

Skillington
PD

,

Tatoulis
J

.

erinomaiset pitkän aikavälin tulokset sydänläpän korvaamisesta St. Jude Lääkintäventtiiliproteesi

,

verenkierto

,

1993

, vol.

88

(pg.

49

54

)

12

Isomura
T

,

Hisatomi
K

,

Hirano
A

,

Kosuga
K

,

Ohishi
K

.

St. Jude medical protees in the mitral position

,

Eur J Cardio-thorac Surg

,

1994

, vol.

8

(SG.

11

14

)

13

Aagaard
J

,

Andersen
UL

,

Lerbjerg
G

,

Andersen
LI

,

Thomsen
KK

.

mitraaliläpän vaihto siten, että alkuperäisen venttiilin ja alivalvulaarisen laitteen täydellinen säilyvyys

,

J sydänläppä Dis

,

1997

, vol.

6

(pg.

274

278

)

Elsevier Science B. V.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.