Mitä katolinen kirkko opettaa maahanmuutosta?

kerrotaan, että 7 000 siirtolaista kävelee Yhdysvaltain etelärajalle juuri ajoissa riitaisia välivaaleja varten. Jotkut kantavat mukanaan kotimaidensa lippuja. Jotkut laulavat kotimaidensa kansallislauluja. Heidän lauluihinsa kuuluu ”Si se pudo!”(”Yes, We could !”)

mitä katolinen kirkko opettaa maahanmuutosta?

” kohtele vierelläsi asuvaa muukalaista samoin kuin keskuudessasi syntyneitä alkuperäisasukkaita; rakasta häntä yhtä paljon kuin itseäsi; sillä Tekin olitte kerran muukalaisia Egyptin maassa ” (Moos 19:33-34).

Jumalalla on erityinen rakkaus maahanmuuttajia kohtaan, koska hänen kansansa pakeni orjuutta Egyptistä ja vaelsi autiomaassa kodittomana 40 vuotta. Samoin Joosef ja Maria pakenivat Egyptiin Jeesus-lapsen kanssa välttääkseen kuningas Herodeksen suorittaman lasten joukkomurhan.

Jumala velvoittaa meitä kohtelemaan maahanmuuttajia tasa-arvoisesti ja rakastamaan heitä. Tätä tukee se, mitä Jeesus ja Pyhä Paavali opettivat (Matt.25:35; Gal. 3:28).

USCCB opettaa:

 1. ”ihmisillä on oikeus muuttaa elättääkseen elämänsä ja perheensä: syntyperäisellä ei ole ylivoimaisia oikeuksia maahanmuuttajaan nähden. Jumalan edessä kaikki ovat samanarvoisia; Jumala on antanut maan kaikille. Kun ihminen ei voi saavuttaa mielekästä elämää omassa maassaan, hänellä on oikeus liikkua.”
 2. ” maalla on oikeus säädellä rajojaan ja valvoa maahanmuuttoa: Kaiken katolisen yhteiskuntaopin pääperiaate on, että yksilöiden ei tule tehdä taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja lyhytnäköisen oman edun tavoittelun vuoksi, vaan yhteiseksi hyväksi. Se merkitsee sitä, että moraalinen ihminen ei voi ajatella vain sitä, mikä on hyväksi hänen omalle itselleen ja perheelleen, vaan hänen täytyy toimia kaikkien ihmisten hyväksi johtavana periaatteenaan. Vaikka yksilöillä on oikeus liikkua turvallisen ja inhimillisen elämän perässä, mikään maa ei ole velvollinen ottamaan vastaan kaikkia niitä, jotka haluavat asettua sinne uudelleen.”
 3. ” katolinen yhteiskuntaoppi on realistinen: Vaikka ihmisillä on oikeus liikkua, yhdelläkään maalla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan niin paljon maahanmuuttajia, että sen sosiaalinen ja taloudellinen elämä vaarantuisi. Tästä syystä katolilaisten ei tulisi pitää liittohallituksen työtä ja sen maahanmuuton valvontaa kielteisenä tai pahana.”
 4. ” maan on säänneltävä rajojaan oikeudenmukaisuudella ja armolla: maan rajojen sääntelyä ja maahanmuuton valvontaa on hallittava huolenpidolla kaikista ihmisistä sekä armolla ja oikeudenmukaisuudella. Kansakunta ei ehkä vain päätä, että se haluaa elättää oman kansansa eikä muita. Kaikkien tarpeisiin on sitouduttava vilpittömästi.”

Tässä muutamia kohtia, jotka kannattaa muistaa:

 1. Isä, Jeesus eikä Pyhä Paavali eivät koskaan kannattaneet kaaosta ja laittomuutta. Jeesus käski apostoleita antamaan keisarille sen, mikä kuuluu keisarille (Mark.12:17). Paavali sanoi, että ne, jotka vastustavat valtaa, tuomitsevat itsensä (Room.13:1-2). Meidän odotetaan noudattavan lakeja ja tottelevan hallitusta, paitsi äärimmäisissä olosuhteissa.
 2. Jeesus kertoi meille, että tunnemme puun sen hedelmistä (Luuk.6:43-45). Haluaisin nähdä ihmisten tulevan Yhdysvaltoihin nöyrästi, kantavan Amerikan lippuja, laulavan Star Spangled banneria ja laulavan asioita, kuten ” with liberty and justice for all!”poliittisten iskulauseiden, kuten” Kyllä, voisimme !”
 3. vaikka jokainen on Jumalan silmissä tasa-arvoinen, Emme ole kaikki samanlaisia ja varovaisuus, oikeudenmukaisuus (mikä on oikein Jumalan silmissä) ja yhteinen hyvä edellyttävät, että ihmisiä kohdellaan eri tavalla tietyissä olosuhteissa.
 • emme salli 12-vuotiaiden ajaa autoa. Emme myöskään salli heidän juoda alkoholia.
 • kirkko on päättänyt, että vain miehet voidaan vihkiä, ja että naisilla on erilainen, mutta tasa-arvoinen rooli katolisen kirkon elämässä.
 • arkkitehdit eivät voi piirtää suunnitelmia pilvenpiirtäjistä ilman lupaa, eikä parturini voi leikata hiuksiani ilman lupaa.

nämä eivät ole epätasa-arvon ilmentymiä, vaan ihmisten välisiä eroja, jotka perustuvat perinteeseen ja siihen, mitä pidetään yhteisölle ”hyvänä”. Näissä tapauksissa kenenkään perusihmisarvoa ei uhrata, vaikka ihmisiä kohdellaan eri tavalla. Jos lailla rajoitettaisiin laillisia maahanmuuttajia tekemästä samoja töitä kuin alkuperäisasukkaat tai omistamasta kiinteistöjä tai perustamasta yritystä vain siksi, että he ovat maahanmuuttajia, ne olisivat hyviä esimerkkejä eriarvoisuudesta. Sellaisia lakeja on Latinalaisen Amerikan maissa, mutta niitä ei ole Yhdysvalloissa.

epäilemättä monet Yhdysvaltoihin pyrkivän karavaanin asukkaista kärsivät ja haluavat yksinkertaisesti parempaa elämää. Mutta monet muut näyttävät ilmaisevan avointa vihamielisyyttä sen maan lakeja kohtaan, mistä he etsivät turvaa, samalla kun he laulavat lauluja, jotka kunnioittavat niitä paikkoja, joista he pakenevat, ja laulavat poliittisia iskulauseita, jotka todennäköisesti kiihottavat noin puolta sen asukkaista, missä he aikovat asua. En usko, että se on paras tapa hakea turvaa, – agitoimalla puolet ihmisistä, jotka asuvat siellä, missä sinä haet.

kyseessä on poliittinen manööveri, jolla on vakavia inhimillisiä seurauksia. Kuten Scotus confirmation hearings-kuulemistilaisuudessakin, näyttää siltä, että kaikki tai ei mitään, elämä tai kuolema-kriisi, jossa ei oteta huomioon kyseisten ihmisten ihmisarvoa. Jokaiseen kriisiin poliittisina pelinappuloina vedettyjen maine ja jopa henki ovat täysin uhrattavissa näiden kriisien järjestäjille.

joku rahoittaa ja organisoi tätä kriisiä. Jokainen, joka kuuntelee, tietää, kuka se on. Nämä ihmiset, joilla on syvät taskut ja pahat aikeet, ovat onnistuneet jälleen:

 1. kylvää vihaa kahden ryhmän välille (tällä kertaa kyse on latinalaisamerikkalaisista maahanmuuttajista ja amerikkalaisista, aiemmin viha on kylvetty homojen/heteroiden, mustien/valkoisten, miesten/naisten välille).
 2. kylvää vihaa puolueiden (oikeisto, vasemmisto jne.).
 3. aiheuttavat kaaosta ja laittomuutta.
 4. Hyödynnä ihmisiä poliittisen hyödyn saamiseksi ja käytä heitä poliittisina pelinappuloina luomalla kriisi.
 5. aseta nämä ihmiset asemaan, jossa kärsimys, vakavat loukkaantumiset ja jopa ihmishenkien menetykset ovat todennäköisiä, varsinkin jos pattitilanne toteutuu.

to recap, katolinen opetus maahanmuutosta sanoo:

 1. maahanmuuttajat ja alkuasukkaat ovat Jumalan silmissä tasa-arvoisia.
 2. maahanmuuttajilla on oikeus muuttaa paremman elämän perässä.
 3. Maahanmuuttopäätökset on tehtävä kaikkien ihmisten yhteisen hyvän pohjalta (maan rajojen sisä-ja ulkopuolella).
 4. mikään maa ei ole velvollinen ottamaan vastaan kaikkia niitä, jotka haluavat asettua sinne uudelleen.
 5. yhdelläkään maalla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan niin paljon maahanmuuttajia, että sen sosiaalinen ja taloudellinen elämä vaarantuisi.
 6. maahanmuuttolakien toimeenpanijat (rajavartiolaitoksen agentit, presidentti jne.), ei pitäisi demonisoida täytäntöönpanon maahanmuuttolakien.
 7. maahanmuuttolait on kirjoitettava ja sovellettava painottaen armoa ja oikeudenmukaisuutta.

ehkä maahanmuuttopolitiikkamme päivittäminen on tarpeen, mutta karavaanit eivät ole oikea tapa tehdä sitä. Tarkoitus ei koskaan pyhitä keinoja. ”Hyvä aikomus (esimerkiksi lähimmäisen auttaminen) ei tee käytöksestä luontaisesti sekavaa, kuten valehtelemista ja haukkumista, hyvää tai oikeudenmukaista. Tarkoitus ei oikeuta keinoja (CCC 1753).”Jumala ei ole laiton eikä kaoottinen.

muistaakseni vuodesta 2000 lähtien molemmilla poliittisilla puolueilla on ollut jonkin aikaa täydellinen määräysvalta sekä toimeenpanovallan että lainsäädännön alalla, jolloin ne olisivat voineet työskennellä maahanmuuttouudistuksen parissa toisen osapuolen tai pelkästään oman puolueensa jäsenten kanssa. Bushilla, Obamalla ja Trumpilla ei ollut. ei anneta itsemme joutua pelinappuloiksi näissä poliittisissa peleissä sortumalla vihaan.

rukoilen, että puolustuskyvyttömät ja todella kärsivät, erityisesti lapset ja vanhukset, saisivat nopeasti helpotusta ja pääsisivät Yhdysvaltoihin, jossa he voivat elää hyvää elämää ja elää turvassa. Armo ja oikeudenmukaisuus voidaan saavuttaa, vaikka vain osittain, poliittisten johtajiemme huolimattomuudesta ja tämän kriisin järjestäjien huonoista aikomuksista huolimatta. Jumala on vallassa, ja hän voi ja tulee tekemään kaiken hyväksi.

muistiinpanot ja Lähdeluettelo:

Betz, Thomas. ”Catholic Social Teaching on Immigration and the Movement of Peoples”, Yhdysvaltain katolisten piispojen neuvosto. Accessed 22. Lokakuuta 2018. http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/immigration/catholic-teaching-on-immigration-and-the-movement-of-peoples.cfm

St. John Paul II. Ordinatio Sacerdotalis. Accessed 22. Lokakuuta 2018. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.