hjärtsjukdom: Heart Valve Disease

* Provider Directory Användarvillkor:

WebMD ’Provider Directory’ tillhandahålls av WebMD för användning av allmänheten som en snabb referens till information om leverantörer. Leverantörskatalogen är inte avsedd som ett verktyg för att verifiera referenser, kvalifikationer eller förmågor hos någon leverantör som finns där. Inkludering i Leverantörskatalogen innebär inte rekommendation eller godkännande och utelämnande i Leverantörskatalogen innebär inte heller WebMD-ogillande.

du är förbjuden att använda, ladda ner, publicera, sälja, duplicera eller ”skrapa” för kommersiellt eller något annat syfte, Leverantörskatalogen eller någon av dataförteckningarna eller annan information som finns där, helt eller delvis, i något medium.

Leverantörskatalogen tillhandahålls på” AS-IS ” – basis. WebMD frånsäger sig alla garantier, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst ändamål. Utan att begränsa det föregående garanterar WebMD inte eller representerar att Leverantörskatalogen eller någon del därav är korrekt eller fullständig. Du tar fullt ansvar för kommunikationen med alla leverantörer du kontaktar via Leverantörskatalogen. WebMD ska under inga omständigheter vara ansvarig gentemot dig eller någon för något beslut eller åtgärder som vidtagits av dig i beroende av information som tillhandahålls i Leverantörskatalogen.

2

användningen av WebMD Provider Directory av någon enhet eller individ för att verifiera leverantörernas referenser är förbjuden. Databasen med leverantörsinformation som driver WebMD Provider Directory innehåller inte tillräcklig information för att verifiera leverantörsuppgifter enligt standarderna för Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), National Committee for Quality Assurance (NCQA) från Utilization Review Accreditation Committee (URAC).

genom att använda WebMD Provider Directory godkänner du dessa villkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.