kattmynta som myggavvisande: fungerar det?

sammanfattning av vetenskaplig forskning

det kan inte förnekas att en aktiv ingrediens i Nepeta cataria eller kattmynta Driver kattdjur stora och små galna med spänning. Denna ingrediens som kallas nepetalakton är attraktivt luktande för kattdjur i synnerhet, vilket gör denna medlem av mintfamiljen till en favorit hos kattägare. Men som det visar sig kan samma aktiva ingrediens, när den destilleras till ett essentiellt oljemedium, också förhindra att myggor spottar dig med sina överkänsliga luktorgan.

en studie från 2010 nådde denna slutsats genom att testa effekterna av kattmyntaolja på en mängd flygande insekter. Denna studie visade att när det applicerades i områden där flugor och liknande insekter var starkt närvarande, kunde ett vax tillverkat av kattmyntaolja avvisa cirka 99% av observerade flugor i cirka tre timmar. 1

även om denna studie inte uteslutande testade denna formulering med myggor, pekar deras slutsatser på ett anmärkningsvärt resultat som är relevant för naturliga myggavvisande forskare.

även om det är något äldre, fann forskning som slutfördes av Iowa State University Entomology Department 2001 att Aedes aegypti myggor var upp till 10 gånger känsligare för kattmynta jämfört med kommersiellt tillgänglig DEET. 23

även om den exakta formuleringen inte avslöjades i denna forskning, pekar den på slutsatsen att kattmynta är effektivare på vissa myggarter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.