MULTIDETEKTOR RAD COMPUTERTOMOGRAFI OG ULTRALYD EGENSKAPER VED KAUDAL VENA cava DUPLISERING hos HUNDER

Kaudal vena cava duplisering er sjelden rapportert hos små dyr. Formålet med denne retrospektive studien var å beskrive egenskapene til duplisert caudal vena cava hos en stor gruppe hunder. Computertomografi (CT) og ultralyddatabaser fra to sykehus ble søkt etter hundrapporter med diagnosen » double caudal vena cava.»En observatør gjennomgikk CT-bilder for 71 hunder og to observatører gjennomgikk ultralydbilder for 21 hunder. I ALLE CT-tilfeller besto dupliseringen av to fartøy som var bilateralt symmetriske og omtrent samme kaliber (lik Type i fullstendig duplisering hos mennesker). I alle tilfeller av ultralyd duplisert hale vena cava dukket opp som en distinkt fartøy som kjører på venstre side av abdominal segment av den nedadgående aorta og strekker seg fra venstre felles iliac vene til venstre renal vene. Prevalensen av kaudal vena cava duplisering var 0,46% for canine ultralydstudier og 2,08% for canine CT studier utført ved disse sykehusene. Median kroppsvekt for berørte hunder var signifikant lavere enn for upåvirkede hunder (P < 0,0001). Raser med økt risiko for duplisert caudal vena cava var Yorkshire Terrier (odds ratio = 6.41), Puddel (OR = 7,46), West Highland White Terrier (OR = 6,33) og Maltesisk (OR = 3,87). Tilstedeværelse av en duplisert kaudal vena cava var signifikant assosiert med tilstedeværelse av ekstrahepatisk portosystemisk shunt (s) (P < 0,004). Selv om det er uvanlig hos hunder, bør kaudal vena cava duplisering skilles fra andre vaskulære anomalier ved planlegging av operasjoner og for å unngå feildiagnoser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.