Navigasjon

med congestion pricing, bompenger i express baner stige til tider når flere sjåfører ønsker å bruke motorveien, deretter bompenger faller når etterspørselen er lav. Den enkle logikken i tilbud og etterspørsel kan bidra til å administrere motorveien ressurser mer effektivt: Drivere vil velge å gå inn eller forlate express bomveier basert på variable kostnader.

bompengesatsen kan finkalibreres for å håndtere etterspørselen på et nivå som fører til raskere og mer pålitelige reisetider. Høyere priser i toppperioder kan også redusere overbelastning ved å oppmuntre reisende til å samkjøre, ta transitt eller vurdere alternative ruter og tider for sine turer.

i denne illustrasjonen: 1) Tegn angir kommende tilgangspunkter til express bomveier. 2) på tilgangspunktene angir skiltene bompengene for å reise bestemte avstander. Prisene er satt for å sikre jevn trafikkflyt og pålitelige hastigheter i ekspressbanene. Transittbiler og registrerte carpools kjører vanligvis gratis eller med rabatt. Og 3) Etter at en sjåfør går inn i express bomveier, leser en overhead enhet bilens elektroniske transponder og automatisk belaster bompenger-lik Illinois Tollway åpne veien tolling system.

 Ekspressbollbaner forbedrer trafikkflyten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.