Odessa TX Kardiolog Leger – 12 Hjertesvikt Symptomer, Årsaker, Stadier, Levealder

* Leverandør Directory Vilkår For Bruk:

WebMD ‘Leverandør Directory’ er levert Av WebMD for bruk av allmennheten som en rask referanse av informasjon Om Leverandører. Leverandørkatalogen er ikke ment som et verktøy for å verifisere legitimasjonene, kvalifikasjonene eller evnene Til Noen Leverandør som finnes der. Inkludering i Leverandørkatalogen innebærer ikke anbefaling eller godkjenning, og utelatelse i Leverandørkatalogen innebærer Heller Ikke webmd-misbilligelse.

det er forbudt å bruke, laste ned, publisere på nytt, selge, duplisere eller «skrape» for kommersielle eller andre formål, Leverandørkatalogen eller noen av dataoppføringene eller annen informasjon som finnes der, helt eller delvis, i noe medium.

Leverandørkatalogen leveres på en» SOM DEN ER » basis. Webmd fraskriver seg alle garantier, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Uten å begrense det foregående, Garanterer Ikke WebMD eller representerer at Leverandørkatalogen eller deler av Den er nøyaktig eller fullstendig. Du påtar deg fullt ansvar for kommunikasjonen med Enhver Leverandør du kontakter gjennom Leverandørkatalogen. WebMD skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig overfor deg eller noen for noen beslutning eller handling tatt av deg i tillit til informasjon gitt i Leverandørkatalogen.

2

bruk Av WebMD Provider Directory av enhver enhet eller person for å verifisere legitimasjonen Til Leverandører er forbudt. Databasen Med Leverandørinformasjon som driver Webmd Provider Directory inneholder ikke tilstrekkelig informasjon for å verifisere Leverandørens legitimasjon i henhold til standardene Fra Joint Commission on Accreditation Of Healthcare Organizations (JCAHO), National Committee For Quality Assurance (NCQA) Av Utnyttelsesvurderingsakkrediteringskomiteen (URAC).

ved å bruke WebMD Provider Directory, godtar du Disse Vilkårene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.