Plateepitelkarsinom i brystet: om et tilfelle I Mauritania

Plateepitelkarsinom i brystet: om et tilfelle I Mauritania

Plateepitelkarsinom i brystet:en casestudie utført I Mauritania

Zein Ahmed1,&, Ahmedou Moulaye Idriss2, Ahmed Heiba2, Isselmou Sidi1

1centre Hospitalier Cheikh Zayed De Nouakchott, Fakultetsmessigé De Nouakchott, Mauritanie, 2centre Hospitalier Nasjonale Nouakchott, Fakultativté de nouakchott, Mauritanie

&Korresponderende Forfatter
Zein Ahmed, Cheikh Zayed Hospital Center Of Nouakchott, Medisinske Fakultet I Nouakchott, mauritania

Abstrakt

primær Plateepitelkarsinom (cep) eller plateepitelkarsinom I Brystet er en sjelden ondartet svulst i brystkreft. Av metaplastisk opprinnelse er dens histogenese og prognose kontroversiell, så vel som dens kliniske og mammografiske presentasjon har ingen særegenhet sammenlignet med andre kreftformer. Brystkreft er preget av en rask kurs og ukodifisert behandling. Målet med dette arbeidet er å rapportere de kliniske og evolusjonære aspektene ved ET nytt tilfelle AV CEP med en litteraturgjennomgang.

norsk abstrakt

Primær epidermoid karsinom (PEC) Også kjent som plateepitelkarsinom i brystet er en sjelden svulst regnskap for 0,1% til 2% av alle brystkreft. Det er et metaplastisk karsinom; dets histogenese og prognose er kontroversielle, så vel som dets kliniske og mammografiske utseende som ikke er karakteristiske sammenlignet med andre kreftformer. PEC er preget av en rask utvikling og behandling er ikke kodifisert. Formålet med denne studien er å rapportere de kliniske og evolusjonære egenskapene til ET nytt TILFELLE AV PEC og å gjennomføre en litteraturgjennomgang.

Nøkkelord: Celle, karsinom, bryst, lymfeknudedisseksjon

Innledning Ned

Primær plateepitelkarsinom (PSCC) Er en kjent og kjent for å være mer vanlig i huden og i andre organer foret med plateepitelceller som spiserøret og anus. Brystkreft er svært sjelden, det står for 0,1% til 2% av alle invasive brystkarsinomer. På grunn av sin sjeldenhet og forvirringen som omgir sinhans definisjon, brystkreft er vanskelig å analysere. Selv om dens morfologiske aspekt og histologiske variasjoner er identiske med de som kommer fra andre vev, fremkalles diagnosen først etter en biopsi.Få tilfeller har hittil blitt rapportert i litteraturen. Dette er en svært aggressiv tumor, med negative hormonreseptorer og ildfaste til behandling, dårlig prognose. Kirurgisk behandling har de samme indikasjonene somkanalkarsinomer. Indikasjonen og typen adjuvant terapi forblirkontroversielt på grunn av sjeldenhet av svulsten. Prognosen ser ut til å være sammenlignbar med detav utifferentierte karsinomer. Vi rapporterer et tilfelle av denne sjeldne maligniteten.

Pasient og observasjon Opp Ned

Fru S. Z er en 70 år gammel mor til 2 barn med en historie med høyt blodtrykk fulgt og behandlet. I desember 2007 presenterte hun en nodulær masse av venstre bryst som har utviklet seg i to måneder på nivået av venstre øvre ytre kvadrant (ESQ) med en størrelse på 2 cm, denne massen er mobil uten tilhørende aksillær adenopati. Bryst ultralyd viste en heterogen dannelse av vanlige konturer som tar størrelsen på en Amande.La mammografi viste en vanlig konturopasitet. Abdominal ultralyd, Røntgen av lungen og den biologiske balansen er normale. En forespurt cervico-vaginal smøring var normal. Cytopnksjonen viste kreftceller.En lumpektomi med venstre aksillær lymfeknudefjerning ble utført.Den histologiske studien viste squamouscellekarsinom med sunne seksjonsmarginer og tre av syv noder ble overgrodd.Diagnosen epidermoid kreft i venstre bryst ble beholdt og ytterligere behandling ble startet med strålebehandling på veggen og på ganglionområdene. Kjemoterapi ble startet (FAC), etter 4 kurer en medullær aplasi utviklet av pasienten som krevde sykehusinnleggelse til gjenopplivning i 10 dager med blodtransfusjon og kjemoterapi ble stoppet. Utviklingen ble preget av utseende av en knute etter 12 måneder på arret, da ble det utført en excision og bekreftet lokal gjentakelse av squamouscellekarsinom. En mastektomi ble utført og histopatologisk undersøkelse viste ikke en svulstrest. Gitt pasientens historie (ryggmargsaplasi under den første kjemoterapi og alderen til den 73 år gamle pasienten, var beslutningen ikke å gjøre ytterligere behandling. Pasienten ble regelmessig overvåket for ingen lokal tilbakefall eller fjernmetastase med 10 års ettersyn etter diagnose.

Diskusjon Opp Ned

Primære plateepitelkarsinomer i brystet er en sjelden og lite kjent enhet. Frekvensene er fra 0,1% til 2% av alle karsinomer i magen.Ethiopathogeny forblir kontroversielt. Er det en fullverdig enhet?Eller et adenokarsinom som gjennomgår delvis eller total epidermoid metaplasi.IFØLGE WHO er det en av de infiltrerende duktale karsinomene med totale eller delvise endringer. Ren squamouscellekarsinom kalles når det gjelder total metaplasi.Opprinnelsen er glandulær, for noen forfattere er det myoepithelial.Histologisk diagnose av denne type kreft er etablert først etter eliminering av kutan eller nippel opprinnelse, brystmetastaser fjern plateepitelkarsinom, og til slutt betydelig kjertel komponent i tumoren (Plateepitelkarsinom). Alder utbruddet av plateepitelkarsinom i brystet er lik andre brystkarsinomer det påvirker kvinner mellom 31 og 83 år med en topp på 55 år . Ingen predisponerende faktorer ble beskrevet, på den annen side ble begrepet lokalt traume observert.

det kliniske og radiologiske aspektet ved disse svulstene er ikke spesifikt, det kan manifestere seg som en masse av forskjellig størrelse mellom 2-6 cm. secondaire.La tumor kan være bilateral, men kan også manifestere seg både til venstre og til høyre.Radiologisk kan ultralyd vise en cystisk-lignende masse. Ved mammografi er utseendet ikke spesifikt: avrundet, uten spekulasjoner. For noen forfattere bør tilstedeværelsen av en cystisk eller abscessert masse hos en eldre kvinne minner om duktal karsinom i brystet.Diagnosen kan gjøres ved cytologisk aspirasjon eller biopsi.Vår pasient hadde nytte av en cytologi som tillot diagnosen. Histologisk undersøkelse er uunnværlig, den har samme arkitektur og det sammecytonukleære tegn funnet på andre steder. Så diagnosen kreft er gjort etter eliminering av metastase av en squamouscellekarsinomavstandeller en lokal forlengelse av kutan eller brystvorte involvering.Immunhistokjemi viser et uttrykk for epiteliale tumorcellerhøymolekylær kromatin (CK14, CK6, 6 OG CK17).Søket etter tumorreseptorer er ofte negativt i de flestetilfeller. På den annen side sheen et al. rapportert et tilfelle av plateepitelkreft med hormonreseptor positiv. I vårt tilfelle er detmottakerne var negative.Plateepitelkarsinom er lite lymfofil i 70% av tilfellene kur er blottet for lymfeknute metastase .For vårt tilfelle var klaringen positiv 3 ganglia+ / 7 ganglia. Molekylære studier viser hyper-ekspresjon av p53-proteinet og dets markører FOR VEGF-og HIF-1alpha-angiogenese.Behandlingen ligner på infiltrerende ductal kreft av samestørrelse og stadium .Behandlingen er basert på mastektomi med aksillær lymfeknutekurfor store svulster etterfulgt av strålebehandling og kjemoterapi.Konservativ behandling er mulig for svulster av liten størrelse. Hormonbehandling har ingen plass, gitt fraværet av hormonell avhengighet av dettekreft. Den neoadjuvant behandling brukes av noen forfattere Som Dejager etal. på grunnlag av cis-platina og fluoracil 5 tillattreduksjon av tumorvolum før du gjør kirurgi.Prognosen for squamouscellekarsinom er kontroversiell i litteraturenden har samme prognose av brystinfiltrative ductal kreft i samme stadium.

Konklusjon Opp Ned

Plateepitelkarsinomer i brystet er sjeldne, de har ingen klinisk eller radiologisk spesifisitet. Behandlingen er basert på radioterapi kirurgiog kjemoterapi. Prognosen er fortsatt kontroversiell.Studier på større serier er nødvendig for å kodifisere omsorg.

InteressekonflikterOpp Ned

forfatterne erklærer ingen interessekonflikt.

ForfatterbidragOpp Ned

alle forfattere bidro til utvikling og implementering av dette arbeidet. Forfatterne erklærer også at de har lest og godkjent den endelige versjonen av dette manuskriptet.

Referanser Opp Ned
 1. Kokufu I, Yamamoto M, Fukuda K. Plateepitelkarsinom i brystet: tre saksrapporter. Brystkreft. 1999; 6:63-8. PubMed / Google Scholar
 2. Melhouf MM, El Amrany N, Daude HM. Epidermoid karsinomer i brystet ca 5 tilfeller. J le sein. 1995; 5:511-5.
 3. Vidyasagar MS, Fernandes DJ, Ramanujam AS. Primær squamouscellekarsinom i brystet i en ung kvinne: en saksrapport og gjennomgang av litteratur. Indisk J Pathol Mikrobiell. 1998;41(4):485-8. PubMed / Google Scholar
 4. Dejager D, Redich PN, Dayer ER. Primær squamouscellekarsinom i brystet: følsomhet for cysplatinumbasert kjemoterapi. J SurgOncol.1995 ;59(3):199-203. PubMed / Google Scholar
 5. Mychaluk J, Baron M, Fondrinier E, Laberge S, Gondy J, Faivet R. Karsinomer epidermoides primitifs du sein: é clinique og revue de la litté. Bull Kreft. 2012 Juli-August; 99 (7-8): 771-8. PubMed /Google Scholar
 6. Bellini V, La Porta À, Berni C, Minelli M. Metaplastiske svulster i brystet: et tilfelle av primær plateepitelkarsinom. Clin Ter. 1999 Mar-April; 150 (2): 153-7. PubMed / Google Scholar
 7. Tayeb K, Saâ I, Kharmash M, Hadadi K, EL Omari-Alaoui H, El Ghazi E et al. Primær squamouscellekarsinom i brystet: rapport av tre tilfeller. Kreft Radiother. 2002 Desember; 6 (6): 366-8. PubMed / Google Scholar
 8. Tavassol FA, Devilee P. Patologi og genetikk av svulster i bryst og kvinnelige kjønnsorganer. WHO klassifisering av svulster. é Lyon: presse; 2003; 13-59. Google Scholar
 9. Eggers JW, Chesney TM. Plateepitelkarsinom i brystet: en klinisk patologisk analyse av åtte tilfeller og gjennomgang av litteraturen. Human pathol.1984; 15(6):526-31. PubMed / Google Scholar
 10. Stevenson JT, Graham DJ, Khiyami A, Mansour F.eks. Plateepitelkarsinom i brystet: en klinisk tilnærming. Ann Surgoncol. 1996; 3(4):367-74. PubMed / Google Scholar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.