Daily Bread-Meal Assistance for Indiana Day Care

the PURPOSE OF the CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM (CACFP)

het Indiana Department of Education (IDOE) beheert het United States Department of Agriculture (USDA) Child Nutrition Programs (CNP). Het Child and Adult Care Food Program (CACFP) biedt vergoeding aan niet-residentiële kinderopvang instellingen voor het plannen, kopen, bereiden en serveren van voedzame maaltijden en snacks aan in aanmerking komende deelnemers.Geminus Daily Bread controleert de naleving van de USDA-regelgeving en voedingswaarden voor kinderen. Dagelijks brood brengt zowel regelmatige als onaangekondigde bezoeken aan kinderdagverblijven. Dagelijks brood biedt ook training en technische bijstand voor keuken sanitatie en gezondheid en veiligheid.

SUBSIDIABILITY REQUIREMENTS FOR Daily CARE HOME PROVIDERS

 • een erkende dagverzorgster of een gecertificeerde, wettelijk erkende vrijgestelde dienstverlener die een overeenkomst is aangegaan met Geminus Daily Bread, de sponsorende organisatie.
 • Geminus Daily Bread heeft een lopende overeenkomst met de IDOE om het CACFP toe te dienen in een familiedagverblijf.
 • een familiedagverblijf moet een vergunning hebben of vrijgesteld zijn van een vergunning, zoals bepaald door de Family and Social Services Administration (FSSA), Bureau of Child Care (BCC). Wettelijk vergunninghoudende vrijgestelde aanbieders kunnen deelnemen als zij gecertificeerd zijn om ccdf-financiering te ontvangen.

in AANMERKING komen leeftijdsgroep

 • Geboorte tot en met 12 jaar

in AANMERKING OPERATIONELE TIJD

 • het hele Jaar door

voedingspatroon EISEN

Child Care Maaltijd Plannen

Maaltijden en snacks geserveerd aan kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 12 moet voldoen aan de vereisten uiteengezet in de CACFP voedingspatroon voor kinderen. De grafiek specificeert de vereiste voedselcomponenten en portiegroottes.

Zuigelingenmaaltijden

maaltijden en snacks die worden geserveerd aan zuigelingen, kinderen in de leeftijd van de geboorte tot en met 11 maanden, moeten voldoen aan de vereisten in het CACFP-patroon voor zuigelingenmaaltijden. De grafiek specificeert de vereiste voedselcomponenten en portiegroottes.

richtlijnen

 • CACFP jaarlijkse inschrijfformulieren voor alle deelnemende kinderen
 • Toepassingen gratis en voor een lagere prijs van de maaltijden voor alle gratis en voor een lagere prijs in aanmerking voor kinderen
 • presentielijsten
 • Gedateerd menu ‘ s een opsomming van de voedsel-items en de grootte van de portie voor elke maaltijd en snack
 • Nauwkeurige dagelijkse maaltijd telt
 • presentielijst voor de jaarlijkse CACFP training
 • verklaring van de Arts voor medische wijzigingen aan de maaltijd patroon
 • Verplichting om de kinderen in de CACFP formulier voor elke ingeschreven zuigeling

een gelicentieerde kinderdagverblijf of gecertificeerde wettelijk gelicentieerde vrijgestelde provider kan worden vergoed voor maximaal drie voedingen per kind per dag waarvan er één een snack moet zijn. De combinatie van toegestane maaltijden omvat:

 • twee van de volgende maaltijden (ontbijt, lunch, Avondmaal)en één snack, of
 • één maaltijd en twee snacks, per kind per dag

het bedrag van de vergoeding voor een familiedagverblijf is afhankelijk van het aantal maaltijden dat aan kinderen wordt geserveerd en de rangindeling van de woning. Maaltijden en snacks mogen niet met het kind naar huis worden gestuurd. Maaltijden en snacks moeten worden geconsumeerd terwijl het kind in de faciliteit is.

GEMINUS DAILY BREAD kinderverzorgsters

kinderverzorgsters

verklaring inzake burgerrechten

de U.S Ministerie van Landbouw verbiedt discriminatie van haar klanten, werknemers en werkzoekenden op basis van ras, kleur, afkomst, leeftijd, handicap, geslacht, gender-identiteit, religie, represailles, en waar van toepassing, politieke overtuiging, burgerlijke staat, familiale of van de ouderlijke status, seksuele geaardheid, of alle of een deel van een individuele inkomen is afgeleid van een publiek programma voor hulp, of beschermd genetische informatie in dienstverband of in een programma of activiteit uitgevoerd of gefinancierd door de Afdeling. (Niet alle verboden bases zijn van toepassing op alle programma ‘ s en/of arbeidsactiviteiten.)

als u een klacht over discriminatie in het kader van het Burgerrechtenprogramma wilt indienen, vult u het klachtenformulier voor discriminatie in het kader van het USDA-programma in dat u online kunt vinden op http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html of op elk USDA-kantoor. Of bel (866) 632-9992 om het formulier aan te vragen.

u kunt ook een brief schrijven met alle in het formulier gevraagde gegevens. U kunt uw ingevulde klachtenformulier of brief faxen, mailen of mailen.

Fax: (202) 690-7442
Email: [email protected]

Mail:
U. S. Department of Agriculture
Director, Office of Adjudication
1400 Independence Avenue, S. W.
Washington, D. C. 20250-9410
doven, slechthorenden of spraakstoornissen kunnen contact opnemen met USDA via de Federal Relay Service op (800) 877-8339 of (800) 845-6136 (Spaans).

USDA en Geminus Daily Bread zijn aanbieders van gelijke kansen/werkgevers.

GEMINUS DAILY BREAD contactgegevens

Geminus Corporation Nicole Weaver, Program Manager
Daily Bread Tel: 219.757.1832
8400 Louisiana Street Fax: 219.738.2040
Merrillville, Indiana 46410 Email: [email protected]

Geminus ondersteunt voorschools onderwijs, gezinsdiensten en preventieprogramma ‘ s in Noordwest en Noord Indiana. Ons netwerk van partners omvat community-based gezondheidszorg en sociale diensten, verwelkomen inwoners van Indiana van alle leeftijden en inkomensniveaus met volledig geïntegreerde, gestroomlijnde diensten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.