The sympathic and Parasympathetic Contributions to the Cardial Plexus: a Fetal Study

Abstract

de GAMA, B. Z; LAZARUS, L; PARTAB, P and SATYAPAL, K. S. The sympathic and Parasympathetic Contributions to the Cardial Plexus: a Fetal Study. Int. J. Morphol. . 2012, vol.30, n. 4, blz. 1569-1576. ISSN 0717-9502. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022012000400048.

de cardiale plexus wordt gevormd door sympathische zenuwen die afkomstig zijn van de bovenste, middelste, inferieure cervicale of cervicothoracale ganglia en van de eerste tot de vijfde thoracale ganglia. Verder voorzien de nervus vagus en zijn tegenhanger, de recidiverende laryngeale zenuw de cardiale plexus van parasympathische hartzenuwen. Dit onderzoek had tot doel de mediale bijdragen van de cervicale ganglia, eerst aan de vijfde thoracale ganglia en de mediale bijdragen van de vagus en recidiverende laryngeale zenuwen aan de cardiale plexus te beoordelen en te registreren. De studie omvatte bilaterale micro-dissectie van veertig kadaverachtige foetale specimens (n = 80). De oorsprong van sympathische bijdragen aan de cardiale plexus werd beschreven als ganglionisch, inter-ganglionisch of van zowel de ganglion en de inter-ganglionische sympathische keten. Het aantal cervicale sympathische ganglia varieerde van twee tot vijf in deze studie; de superieure cervicale ganglion was constant terwijl de middelste cervicale, wervelkolom, inferieure cervicale of cervicothoracale ganglia variabel waren. De prevalentie van hartzenuwen was als volgt: superieure cervicale hartzenuw (95%); Midden cervicale hartzenuw (73%); wervel hartzenuw (41%); inferieure cervicale hartzenuw (21%) en cervicothoracale hartzenuw (24%). Dit onderzoek registreert de thoracale caudale limiet van de thoracale sympathische bijdragen aan de cardiale plexus als de T5 ganglion. De bevindingen van deze studie benadrukken het belang van het begrijpen van de mediale sympathische bijdragen en hun variaties op de cardiale plexus aangezien dit chirurgen kan helpen bij minimale toegang chirurgische procedures, sympathicectomieën, pericardiectomieën en bij de behandeling van ziekten zoals het fenomeen van Raynaud en angina pectoris.

trefwoorden: cardiale plexus; Sympathetic; Parasympathetic; Vagus nerve; Superficial cardiac plexus; Deep cardiac plexus.

· abstract in Spanish · text in English · English ( pdf )

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.