Beyond individual intelligence tests: Application of Cattell-Horn-Carroll Theory

celem tego badania było zbadanie możliwości zastosowania teorii Cattell-Horn-Carroll (CHC) w sześciu testach inteligencji, aby lepiej zrozumieć zdolności poznawcze na szerokim poziomie konstrukcji, w przeciwieństwie do wąskiego poziomu testu. Prawie 4000 młodzieży w wieku od 6 do 18 lat zostało pobranych z siedmiu testów standaryzacji i łączenia próbek, a brakujące techniki danych zostały wykorzystane do zakończenia analiz między bateriami. Cross-battery confirmatory Factor analyses demonstrated support for a CHC model when the Differential Abilities Scale, Second Edition, Kaufman Assessment Battery for Children, Second Edition, Wechsler Intelligence Scale for Children, Third, Fourth, and Fifth edition, and Woodcock-Johnson III Tests of Cognitive Abilities were analysed simultaneously. Wszystkie z wyjątkiem jednego z 66 podzestawów odwzorowane na CHC szerokich umiejętności zgodnie z wcześniejszymi klasyfikacjami CHC. Wyniki wskazywały również, że ogólna inteligencja (G) i płynne rozumowanie (gf) były statystycznie nie do odróżnienia. Wyniki potwierdzają, że Taksonomia CHC jest przydatna do klasyfikacji, interpretacji i rozwoju testów inteligencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.