czesne, stypendia, pomoc finansowa

stypendia
Buffalo Academy Of The Sacred Heart zapewnia stypendia naukowe dla przychodzących 9 klas poprzez hojność darczyńców, w tym alumnów, przyjaciół SHA, Sióstr św. Franciszka oraz byłych i obecnych rodziców. Stypendia o łącznej wartości ponad $325,000 są dostępne dla klasy 2025.
nagrody stypendialne są oparte na wynikach na egzaminie wstępnym, ogólnych osiągnięć szkolnych, rekomendacji nauczycieli, wniosku o stypendium i demonstracji potencjału akademickiego. Potrzeba finansowa nie jest czynnikiem dla stypendiów opartych na zasługach. Wszystkie stypendia są odnawialne corocznie pod warunkiem, że odbiorca jest w dobrej kondycji akademickiej i wykazuje godne pochwały zachowanie. Stypendia mogą być uzupełniane o pomoc finansową w celu zaspokojenia potrzeb studenta.
zawiadomienie o nagrodach stypendialnych, innych niż stypendium Oishei, zostaną wysłane z listami akceptacyjnymi.
jednorazowy kredyt dla absolwentów jest udzielany przychodzącym uczniom, którzy mają matkę, siostrę lub babcię, którzy ukończyli jedną z następujących szkół: Buffalo Academy Of The Sacred Heart, Holy Angels Academy, Immaculata Academy, Villa Maria Academy lub Niagara Catholic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.