utöver individuella intelligenstester: tillämpning av Cattell-Horn-Carroll teori

syftet med denna studie var att undersöka tillämpligheten av Cattell-Horn-Carroll (CHC) teori över sex intelligenstester för att bättre förstå de kognitiva förmågorna på en bred konstruktionsnivå, i motsats till smal testnivå. Nästan 4000 ungdomar i åldern 6 till 18 drogs från sju testers standardisering och länkning av prover och saknade datatekniker användes för att slutföra korsbatterianalyser. Korsbatteri bekräftande faktoranalyser visade stöd för en CHC–modell när Differential Abilities Scale, andra upplagan, Kaufman Assessment Battery for Children, andra upplagan, Wechsler Intelligence Scale for Children, tredje, fjärde och femte upplagan och Woodcock-Johnson III-test av kognitiva förmågor analyserades samtidigt. Alla utom en av de 66 delprov mappas på CHC breda förmågor i enlighet med tidigare CHC klassificeringar. Resultaten indikerade också övergripande intelligens (g) och flytande resonemang (Gf) var statistiskt oskiljbara. Resultaten ger ytterligare stöd för att CHC-taxonomin är användbar för intelligensprovklassificering, tolkning och utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.