Vägbeskrivning & adress | Catoosa County Sheriff ’ s Office

Kapitel 1 i avdelning 35 i den officiella koden för Georgia Annotated (35-1-18), säger: en arresterande brottsbekämpande myndighet får inte tillhandahålla eller göra en kopia av ett bokningsfoto i vilket format som helst till en person som begär ett sådant fotografi om: (1) ett sådant bokningsfoto kan placeras i en publikation eller publiceras på en webbplats eller överföras till en person som ska placeras i en publikation eller publiceras på en webbplats eller överföras till en person som ska placeras i en; och (2) borttagning eller radering av sådant bokningsfoto från sådan publicering eller webbplats kräver betalning av en avgift eller annan ersättning. När en person begär ett bokningsfoto ska han eller hon lämna in ett uttalande som bekräftar att användningen av ett sådant fotografi överensstämmer med underavsnitt (c) i denna Kodsektion. Varje person som medvetet gör ett falskt uttalande när han begär ett bokningsfoto ska vara skyldig till brott mot kodavsnittet 16-10-20.

jag bekräftar att alla fotografier som kopieras och/eller publiceras från denna webbplats överensstämmer med den angivna kodavsnittet och jag förstår att jag kommer att åtalas för brott mot någon del av denna kodavsnitt.

Avbryt eller bekräfta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.