Vad är ”Ta genom Representation?”

Vad är ”Ta genom Representation”?

”att ta med Representation” betyder att när en person med en grad av släktskap till en avliden predeceases den avlidna, delar ättlingarna till den förutbestämda arvingen i nästa grad av släktskap till den avlidna lika den gåva som skulle ha givits den förutbestämda arvingen. Det var en munsbit. Detta mönster för att ta emot egendom från en decedents egendom kallas också ”per stirpes”, vilket är Latin för ”genom grenarna” (vilket betyder grenarna i förfädernas blodlinje). RCW 11.12.110. Detta lagstadgade mönster för att ta kallas också” anti-lapse ” – stadgan, eftersom det förhindrar att en gåva misslyckas på grund av att mottagaren föregår testatorn.

”att ta med representation” förklaras bäst av ett exempel: en änka har tre barn, varav en dör med två egna barn, änkans barnbarn. När änkan själv dör, om hon inte har någon make, tar änkans barn var och en en tredjedel av hennes egendom. Det avlidna barnets två barn, änkans barnbarn, kommer att dela det avlidna barnets en tredjedel andel, var och en får en sjättedel av änkans egendom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.